Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wpływ szkoły podstawowej na na uzależnienie narkotykowe dzieci oraz profilaktyka by Mind Map: Wpływ szkoły podstawowej na na uzależnienie narkotykowe dzieci oraz profilaktyka
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ szkoły podstawowej na na uzależnienie narkotykowe dzieci oraz profilaktyka

Profilaktyka szkoły

Pojęcie uzależnienia

We hope you'll have fun with MindMeister ...

... and some great ideas too!

Formy uzaleznienia

uzależnienie psychiczne

uzależnienie fizyczne