Wpływ szkoły podstawowej na na uzależnienie narkotykowe dzieci oraz profilaktyka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ szkoły podstawowej na na uzależnienie narkotykowe dzieci oraz profilaktyka by Mind Map: Wpływ szkoły podstawowej na na uzależnienie narkotykowe dzieci oraz profilaktyka

1. Profilaktyka szkoły

2. Pojęcie uzależnienia

2.1. We hope you'll have fun with MindMeister ...

2.2. ... and some great ideas too!

3. Formy uzaleznienia

3.1. uzależnienie psychiczne

3.2. uzależnienie fizyczne