Klasik Ölçme Değerlendirme Araçları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klasik Ölçme Değerlendirme Araçları by Mind Map: Klasik Ölçme Değerlendirme Araçları

1. Objektif Testler

1.1. Çoktan Seçmeli Testler

1.1.1. Doğru yanlış Testleri

1.1.1.1. Tamamlamalı Testler

1.1.1.1.1. Eşleştirmeli Testler

2. Sözlü Sınavlar

3. Yazılı Testler

3.1. Uzun Cevapli Testler

3.1.1. Kısa Cevaplı Testler