Kódovanie informácií

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kódovanie informácií by Mind Map: Kódovanie informácií

1. Základom kódovania sa stala binárna sústava

1.1. 1 bit = najmenšia pamäťová jednotka

1.2. 1BYTE=8bitov

1.3. 1 KILOBYTE=1024 BYTOV

1.4. 1 MEGABYTE = 1024 KILOBYTOV

1.5. 1 GIGABYTE = 1024 MEGABYTOV

1.6. 1 TERABYTE = 1024 GIGABYTOV

2. Prevody medzi sústavami

2.1. Prevod z 10 do ľubovolnej sústavy delím dané číslo do ktorej prevádzam a prepisujem zvyšky 99 do 2jkovej - 99/2=49 zvyšok 1 49/2=

2.2. 2. Prevod čísel z ľubovolnej sústavy do 10tkovej: (1011011) z dvojkovej 1x2 na nultu + 1x2 na prvu + 0x2 na druhu + 1x2 na stvrtu + 1x2 na ôsmu

3. Typy kódovania využívané aj v súčasnosti

3.1. ASCII

3.1.1. Destinations

3.2. WIN-1250

3.3. UTF-8

4. Transformácia informácií z jednej formy na druhú pomocou určitého algoritmu

5. Výsledkom kódovania je KÓD

5.1. KÓD musí byť jednoznačný

5.2. Je známy príjemcovi aj odosielateľovi