Kódovanie informácií

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kódovanie informácií by Mind Map: Kódovanie informácií

1. Transformácia informácií z jednej formy na druhú pomocou určitého algoritmu

2. Výsledkom kódovania je KÓD

2.1. KÓD musí byť jednoznačný

2.2. Je známy príjemcovi aj odosielateľovi

3. Základom kódovania sa stala binárna sústava

3.1. 1 bit = najmenšia pamäťová jednotka

3.2. 1BYTE=8bitov

3.3. 1 KILOBYTE=1024 BYTOV

3.4. 1 MEGABYTE = 1024 KILOBYTOV

3.5. 1 GIGABYTE = 1024 MEGABYTOV

3.6. 1 TERABYTE = 1024 GIGABYTOV

4. Prevody medzi sústavami

4.1. Prevod z 10 do ľubovolnej sústavy delím dané číslo do ktorej prevádzam a prepisujem zvyšky 99 do 2jkovej - 99/2=49 zvyšok 1 49/2=

4.2. 2. Prevod čísel z ľubovolnej sústavy do 10tkovej: (1011011) z dvojkovej 1x2 na nultu + 1x2 na prvu + 0x2 na druhu + 1x2 na stvrtu + 1x2 na ôsmu

5. Typy kódovania využívané aj v súčasnosti

5.1. ASCII

5.1.1. Destinations

5.2. WIN-1250

5.3. UTF-8