Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wychowanie by Mind Map: Wychowanie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wychowanie

prakseologiczne

kształtowanie wychowanka

proces

zmienianie wychowanka

proces2

urabianie

proces3

ewolucyjne

podkresla ze wychowanie jest wspomaganiem samorzutnego rozwoju

samokształcenie

adaptacyjne

przystosowanie do wymagań społecznych

wymagania

sytuacyjne

podkresla środowiskowe uwarunkowania wychowania

warunki

dyrektywne

wpływanie na zachowanie wychowanka

sugestia

niedyrektywne

wydobycie pozytywnego zachowanie

zachowanie