Wychowanie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wychowanie by Mind Map: Wychowanie

1. prakseologiczne

1.1. kształtowanie wychowanka

1.1.1. proces

1.2. zmienianie wychowanka

1.2.1. proces2

1.3. urabianie

1.3.1. proces3

2. ewolucyjne

2.1. podkresla ze wychowanie jest wspomaganiem samorzutnego rozwoju

2.1.1. samokształcenie

3. adaptacyjne

3.1. przystosowanie do wymagań społecznych

3.1.1. wymagania

4. sytuacyjne

4.1. podkresla środowiskowe uwarunkowania wychowania

4.1.1. warunki

5. dyrektywne

5.1. wpływanie na zachowanie wychowanka

5.1.1. sugestia

6. niedyrektywne

6.1. wydobycie pozytywnego zachowanie

6.1.1. zachowanie