Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hardware by Mind Map: Hardware

1. Memòria d'accés aleatori (RAM)

1.1. Funcionamient de la memòria RAM

1.1.1. Mòduls de memòria RAM

2. Placa base

2.1. Funcionament de la placa base

2.1.1. Formats de plaques mare

3. Disc dur

3.1. Estructura i funcionament

3.1.1. Terminologia

4. Ratolí

4.1. Funcionament del ratolí

5. Font d'alimentació

5.1. Funcionament de la font d'alimentació

6. Monitor

6.1. Estructura i funcionament del monitor

6.1.1. Mesures de rendiment

7. CPU

7.1. Funcionament del CPU

7.1.1. Característiques

8. Disc òptic

8.1. Funcionament del disc òptic

9. Teclat

9.1. Està dividit en quatre blocs:

9.1.1. Parts d'un teclat

10. Targeta d'expansió

10.1. Funcionament de la targeta d'expansió

10.1.1. Tipus de targetes d'expansió

11. Microprocessador

11.1. Funcionament del microprocessador

11.1.1. Elements