Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hardware by Mind Map: Hardware

1. Memòria d'accés aleatori (RAM)

1.1. Funcionamient de la memòria RAM

1.1.1. Mòduls de memòria RAM

2. Monitor

2.1. Estructura i funcionament del monitor

2.1.1. Mesures de rendiment

3. Placa base

3.1. Funcionament de la placa base

3.1.1. Formats de plaques mare

4. CPU

4.1. Funcionament del CPU

4.1.1. Característiques

5. Disc òptic

5.1. Funcionament del disc òptic

6. Disc dur

6.1. Estructura i funcionament

6.1.1. Terminologia

7. Teclat

7.1. Està dividit en quatre blocs:

7.1.1. Parts d'un teclat

8. Ratolí

8.1. Funcionament del ratolí

9. Font d'alimentació

9.1. Funcionament de la font d'alimentació

10. Targeta d'expansió

10.1. Funcionament de la targeta d'expansió

10.1.1. Tipus de targetes d'expansió

11. Microprocessador

11.1. Funcionament del microprocessador

11.1.1. Elements