Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Samfunnsøkonomi by Mind Map: Samfunnsøkonomi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Samfunnsøkonomi

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Arbeidsmarkedet og Lånemarkedet

Arbeidsmarkedet

Lånemarkedet

Behov og Etterspørsel

Behov

Betalingsvilje

Etterspørsel

Produksjon og Tilbud

Produksjonsfaktorene

Produksjonene i den enkelte bedriften

Tilbudet av goder

Markedets tilbudskurve

Markedene for varer og tjenester

Markedet for varer og tjenester

Endring av likevektsprisen

Markedskreftenes funksjoner

Monopol

Andre markedsfaktorer

Mikroøkonomi

Makroøkonomi

Den økonomiske politikken

Arbeidsledighet

Inflasjon og Pengepolitikk

Finansmarkedenes betydning i samfunnsøkonomien

Fordelingen av inntektene

Valuta og valutakurser

Økonomisk vekst

Bærekraftig utvikling

Internasjonal økonomi

Internasjonal handel og økonomisk samarbeid

Global ulikhet

Utfordringer i norsk økonom

Utformingen av den økonomiske politikken

Det norske oljeeventyret