Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szófajok by Mind Map: Szófajok

1. Igenevek

1.1. Főnévi igenév

1.2. Határozói igenév

1.3. Melléknévi igenév

1.3.1. folyamatos

1.3.2. befejezett

1.3.3. beálló

2. Alapszófajok

2.1. Valódi alapszófajok

2.1.1. Főnév

2.1.2. Melléknév

2.1.3. Ige

2.1.4. Határozószó

2.1.5. Számnév

2.2. Névmások

2.2.1. Személyes

2.2.2. Birtokos

2.2.3. Kölcsönös

2.2.4. Visszaható

2.2.5. Mutató

2.2.6. Kérdő

2.2.7. Vonatkozó

2.2.8. Általános

2.2.9. Határozatlan

3. Mondatszók

3.1. Mondatértékű módosítószó

3.2. Indulatszó

3.2.1. érzelmet kifejező

3.2.2. hangutánzó szavak

3.2.3. kommunikációs kapcsolatot létesítő/fenntartó

4. Viszonyszók

4.1. Névelő

4.2. Névutó

4.3. Segédige

4.4. segédigenév

4.5. igekötő

4.6. kötőszó

4.7. szóértékű módosítószó