Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Szófajok by Mind Map: Szófajok

1. Igenevek

1.1. Főnévi igenév

1.2. Határozói igenév

1.3. Melléknévi igenév

1.3.1. folyamatos

1.3.2. befejezett

1.3.3. beálló

2. Mondatszók

2.1. Mondatértékű módosítószó

2.2. Indulatszó

2.2.1. érzelmet kifejező

2.2.2. hangutánzó szavak

2.2.3. kommunikációs kapcsolatot létesítő/fenntartó

3. Alapszófajok

3.1. Valódi alapszófajok

3.1.1. Főnév

3.1.2. Melléknév

3.1.3. Ige

3.1.4. Határozószó

3.1.5. Számnév

3.2. Névmások

3.2.1. Személyes

3.2.2. Birtokos

3.2.3. Kölcsönös

3.2.4. Visszaható

3.2.5. Mutató

3.2.6. Kérdő

3.2.7. Vonatkozó

3.2.8. Általános

3.2.9. Határozatlan

4. Viszonyszók

4.1. Névelő

4.2. Névutó

4.3. Segédige

4.4. segédigenév

4.5. igekötő

4.6. kötőszó

4.7. szóértékű módosítószó