Vindkraft

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vindkraft by Mind Map: Vindkraft

1. Hur fungerar ett vindkraftverk

2. Miljö

2.1. Vindkraft är en förnybar energikälla och det viktigaste är att den inte släpper ut några luftföroreningar vid produktionen av elektricitet. Energianvändningen vid produktionen av anläggningen är också begränsad, det gör att utsläppet under hela livstiden blir väldigt liten jämfört med t ex fossila bränslen.

3. kostnad

3.1. Vindkraftverk ute på vattnet är dyrare än på land. priset för vindkraft på land är cirka 50 öre per kWh Till havs blir det lite dyrare, där blir priset cirka 80 öre/kWh.

4. Omfattning

4.1. Vindkraft i Sverige med utveckling av den moderna vindkraften började i mitten av 1970-talet men det dröjde innan den började användas i större skala för den svenska elförsörjningen. Vindkraften bidrar med ungefär 8 procent av den totala elproduktionen i Sverige, och är verkligen en förnybar energikälla.

5. Antal

5.1. I Sverige har vi cirka 130 vindkraftverk, och det växer fort det blir bara mer och mer med tiden, I Öresund har dom precis byggt Lillgrund vindkraftpark som är Sveriges största svenska vindkraftpark till havs.

6. Teknik

6.1. Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur viden till det vi brukar kalla elektricitet. Byggnaden består av ett stationärt torn och fundament, även en rotor som omvandlar vindens energi till elektricitet.

7. Effektivitet

7.1. Den snabba utvecklingen gör att vindkraft ökar mest av alla förnybara energikällor i världen. Under 2013 producerade vi hushållsel åt 200 000 nordiska hushåll.

8. Risker

8.1. Ända sen 2000-talet har 65 personer i världen omkommit i vindkraftolyckor. Ett danskt vindkraftverk exploderar efter att rotorbladen börjat snurra okontrollerat. Här handlar det om ett mindre verk, men vad händer om de 240 meter höga supervindkraftverken går sönder . Det har varigt olyckor även här i Sverige, mellan 15 och 30 olyckor med fallande vingar inträffat varje år de senaste tio åren.

9. Distrubition

9.1. Om man hittat en idealiskt blåsig plats så måste man tänkta på hur långt det är till el- och vägnät. Ju längre avstånd det är från den identifierade platsen och elnätet, desto dyrare blir anslutningen.