Informasjonskilder og verktøy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informasjonskilder og verktøy by Mind Map: Informasjonskilder og verktøy

1. Seminarer

2. Innovasjon Norge

3. Internett

4. Besøk av grundere

5. google

6. Massemedier

7. Læreren

8. Nettverk

9. Tv

10. Sosialemedier

11. Film osv.

12. Lærebok

13. Ekskursjoner

14. Biblioteket

15. Glogster

16. Blogg

17. Facebook

18. MSN

19. Skype

20. Tegninger

21. Mail

22. Twitter

23. Youtube

24. Wikipedia

25. E24

26. DN

27. Brønnøysund

28. Skoleavis

29. Wiki

30. Dine pENGER

31. ue

32. Wikileaks

33. Powerpoint

34. Photostory

35. Elevstyrt undervisning