Informasjonskilder og verktøy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informasjonskilder og verktøy by Mind Map: Informasjonskilder og verktøy

1. Innovasjon Norge

2. Besøk av grundere

3. Massemedier

4. Nettverk

5. Sosialemedier

6. Lærebok

7. Biblioteket

8. Blogg

9. MSN

10. Tegninger

11. Twitter

12. Wikipedia

13. DN

14. Skoleavis

15. Dine pENGER

16. Wikileaks

17. Photostory

18. Seminarer

19. Internett

20. google

21. Læreren

22. Tv

23. Film osv.

24. Ekskursjoner

25. Glogster

26. Facebook

27. Skype

28. Mail

29. Youtube

30. E24

31. Brønnøysund

32. Wiki

33. ue

34. Powerpoint

35. Elevstyrt undervisning