Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Multimedia B by Mind Map: Multimedia B

1. form på projekt

1.1. webbsida

1.2. PowerPoint

1.3. wix

1.4. flash

1.5. film

2. Projekt-varianter

2.1. Svenska

2.1.1. litteraturhistoria

2.2. Religion

2.3. Projekt och företagande

3. obligatoriska projekt

3.1. Webbsida

3.2. teori

3.2.1. filmanalys

3.2.2. del i kursbok

4. Vad tycker ni??