Ekoloģiskie faktori

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ekoloģiskie faktori by Mind Map: Ekoloģiskie faktori

1. Abiotiskie faktori (nedzīvās dabas faktori).

1.1. klimatiskie faktori — gaisma, temperatūra, gaiss, ūdens, uguns

1.2. edafiskie faktori — cilmiezis, augsnes trūdvielu saturs un tās sastāvs, augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības u.c.,

1.3. orogrāfiskie faktori — nogāzes slīpums un ekspozīcija, augstums virs jūras līmeņa u.c.;

2. Biotiskie faktori (dzīvās dabas faktori)

2.1. fizikālie faktori — radioaktīvais starojums, elektromagnētiskais lauks, troksnis u.c.,

2.2. ķīmiskie faktori — pesticīdu, iekšdedzes dzinēju darbības, rūpnīcu izmešu radītais piesārņojums u.c.,

2.3. mehāniskie faktori — augsnes virskārtas noplicināšana, mežu izciršana u.c.

3. Antropogēnie faktori

3.1. fitogēnie faktori — augi,

3.2. zoogēnie faktori — dzīvnieki,

3.3. mikrobogēnie faktori — mikroorganismi;

4. Video