Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Carbó by Mind Map: Carbó

1. Solucions

1.1. El carbó és una de les principals causes de l'escalfament global i jo crec que per reduir el escalfament global podem fer les següents coses: en compte de utilitzar el carbó podriem utilitzar una altre energia. Mirar de reduir l'us perquè cada vegada que es fa una mina de carbó es destroça un paisatge. Reduir l'us perquè el carbó provoca l'escalfament global.

1.1.1. Aquesta és la gràfica de els països que més contaminen:

1.2. Foto:

1.3. Foto:

2. Origen

2.1. El carbó és una substància lleugera, de color negre, que procedeix de la fossilització de restes orgàniques vegetals. El carbó s'utilitza com a combustible en la indústria, en les centrals tèrmiques i en les calefaccions domèstiques . Existeixen 4 tipus de carbons : antracita , hulla , lignit i torba .Existeixen diferents tipus de carbó. Tots són combustibles sòlids rics en carboni que, o bé es van originar fa milions d'anys a partir de la descomposició de la matèria orgànica, com el petroli o el gas natural (els carbons minerals), o bé s'obtenen escalfant la fusta mitjançant la tècnica del carboneig (carbó vegetal).

2.2. Llocs:

2.3. Foto:

3. Llocs

3.1. Els carbons de Veneçuela són joves i de dèbil coquificación , però poden usar-se amb èxit en la indústria siderúrgica , barrejats amb carbons importats de més qualitat , i es troben ubicats en les següents zones carboníferes : Conca Carbonífera de l' Estat Zulia , Faixa Carbonífera de Guárico Nord-oriental , zona Carbonífera d'Aragua Meridional , Conca Carbonífera de Naricual a Anzoátegui , Zones carboníferes de l'Estat Táchira ( àrea de Lobatera i zona de Rubio ), Regió Carbonífera de Santo Domingo, Zones carboníferes de l'Estat Falcón

3.2. Foto:

4. Obtenció

4.1. Les técniques per extraure’l varien en funció de la profunditat a la que es trobi: Extracció al cel obert si el carbó es troba molt a prop de la superfície Mines subterrànies si es troba a molta profunditat

4.1.1. Foto:

4.1.2. Foto:

4.1.3. Foto:

5. Usos

5.1. El carbó és un recurs de gran utilitat a tot el món. Alguns dels seus més importants usos corresponen a la generació d'electricitat, la producció d'acer i la fabricació de ciment . En termes generals hi ha dos tipus de carbó : el carbó tèrmic que és utilitzat principalment en la generació d'energia i el carbó de coc o carbó metal·lúrgic que s'utilitza principalment en la producció d'acer. Altres usuaris importants de carbó són les refineries d'alúmina, els fabricants de paper i les indústries farmacèutiques . Diversos productes químics poden ser produïts a partir dels subproductes del carbó . El quitrà d'hulla refinat s'utilitza en la fabricació de productes com l'oli de creosota , naftalè , fenol , i el benzè .

5.2. Foto:

6. Problemes

6.1. Les centrals de carbó emeten contaminació que causa l'escalfament global Les explotacions mineres són responsables per la devastació del paisatge L'explotació minera de carbó produeix contaminació de l'aigua Les centrals de carbó emeten mercuri i sutge perillós

6.2. Foto:

6.3. Foto: