หญิงสูงอายุ วัย75ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการตาข้างขวามัว มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง รักษาต่อเนื่อง มาตามนัดเพื่อผ่าตัด Phaco ECCE With IOL

by MINA SAENGCHAN 11/03/2017
2218