BÖLÜNME ÇEŞİTLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÖLÜNME ÇEŞİTLERİ by Mind Map: BÖLÜNME ÇEŞİTLERİ

1. MİTOZ BÖLÜNME

1.1. MİTOZ BÖLÜNME AŞAMALARI

1.1.1. 1-Hücre Bölünmesi Öncesi:

1.1.2. 2- Çekirdek Bölünmesi

1.1.2.1. Profaz

1.1.2.2. Metafaz

1.1.2.3. Anafaz

1.1.2.4. Telofaz

1.1.3. 3- Sitoplazma Bölünmesi

1.1.3.1. Sitokinez

1.1.3.1.1. Bitki Hücresinde Sitoplazma Bölünmesi

1.1.3.1.2. Hayvan Hücresinde Sitoplazma Bölünmesi

1.2. MİTOZ BÖLÜNMENİN ÖZELLİKLERİ

1.2.1. Canlılarda büyümeyi ve yenilenmeyi sağlar.

1.2.2. Yeni hücrenin kalıtsal yapısı ve kromozom sayısı aynıdır..

1.2.3. Ana canlının ve yeni hücrelerin aynı sayıda kromozom bulunur.

1.2.4. Bütün canlılarda ortak gerçekleşir.

1.2.5. Çeşitliliğe neden olmaz.

1.3. EŞEYSİZ ÜREME

1.3.1. 1-Bölünerek çoğalma

1.3.1.1. Amip

1.3.1.2. Öğlena

1.3.1.3. Paramesyum

1.3.1.4. Bakteri

1.3.2. 2-Sporla Üreme

1.3.2.1. Karayosunu

1.3.2.2. Eğrelti otu

1.3.2.3. Mantar

1.3.2.4. Tek hücreli canlılar

1.3.3. 3-Tomurcuklanarak üreme

1.3.3.1. Bira mayası

1.3.3.2. Hidra

1.3.3.3. Mercan

1.3.3.4. Denizanası

1.3.3.5. Sünger

1.3.4. 4- Yenilenmeyle (Rejenerasyon) üreme

1.3.4.1. Planarya

1.3.4.2. Deniz yıldızı

1.3.4.3. Kertenkelenin kuyruğun kopmasI

1.3.5. 5- Vejatatif (Çelikle) üreme

1.3.5.1. Gül

1.3.5.2. Kavak

1.3.5.3. Söğüt

1.3.5.4. Patates

1.3.5.5. Çilek

2. GRUP ADI:Sena Arslan

3. GRUP BAŞKANI:Bedriye Erdoğan

4. GRUP ÜYELERİ:Sena Arslan,Zeynep Özduran,Bedriye Erdoğan

5. MAYOZ BÖLÜNME

5.1. MAYOZ BÖLÜNMENİN ÖZELLİKLERİ

5.1.1. Mayoz bölünme üreme hücrelerinde gerçekleşir.

5.1.2. Mayoz (sperm, polen veya yumurta) oluşmasını sağlar.

5.1.3. Oluşan hücreler bir daha mayoz bölünme geçiremezler.

5.1.4. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları farklı olur.

5.1.5. Oluşan hücrelerde kromozom sayısı ana canlının yarısı kadardır.

5.1.6. Eşeyli üreyen canlılarda görülür.

5.1.7. Türler arasında kalıtsal çeşitliliği sağlar.

5.2. MAYOZ BÖLÜNMELERİN AŞAMALARI

5.2.1. Mayoz 1

5.2.1.1. Hücre, bölünme için gerekli hazırlıkları yapar.

5.2.1.2. Tetrat oluşur.

5.2.1.3. Krossing over olur.

5.2.1.4. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.

5.2.1.5. Homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılarak kutuplara çekilir.

5.2.1.6. Sitoplazma bölünmesi ile hücre ortadan ikiye boğumlanır.

5.2.2. Mayoz 2

5.2.2.1. Mayoz 2'de interfaz gerçekleşmez.

5.2.2.2. Mitoz bölünmeye benzer

5.2.2.3. Profaz 2

5.2.2.4. Metafaz 2

5.2.2.5. Anafaz 2

5.2.2.6. Telofaz 2

5.3. EŞEYLİ ÜREME GÖRÜLÜR