НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА by Mind Map: НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Іноземний науковий дискурс

1.1. Тема 1. Іншомовний науковий текст. Жанри іншомовного наукового тексту

1.1.1. Практичне заняття 1. Іншомовний науковий текст. Жанри іншомовного наукового тексту. A Foreign Language Discourse. Genres of the Foreign Language Text (2 год.)

1.2. Тема 2. Структурні елементи наукового тексту.Структура абзацу

1.2.1. Практичне заняття 2. Структурні елементи наукового тексту. Структура абзацу. Structural elements of the Scientific Text (2 год.)

1.3. Тема 3. Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту

1.3.1. Практичне заняття 3. Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту. Lexico-Grammatical Peculiarities of the Foreign Language Text (2 год.)

1.4. Тема 4. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

1.4.1. Практичне заняття 4. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Scientific Style and its means in the professional communication (2 год.)

2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Педагогічна освіта: сучасний етап

2.1. Тема 13. Вища та подальша освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті

2.1.1. Практичне заняття 13. Вища та подальша освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті. Higher and Further Education in Ukraine and Abroad (2 год.)

2.2. Тема 14. Академічні ступені в Україні та за кордоном

2.2.1. Практичне заняття 14. Академічні ступені в Україні та за кордоном. Academic Degrees in Ukraine and Abroad (2 год.)

2.3. Тема 15. Отримання вищої та подальшої освіти за кордоном: переваги та недоліки

2.3.1. Практичне заняття 15. Отримання вищої та подальшої освіти за кордоном: переваги та недоліки. Obtaining Higher and Further Education Abroad: Advantages and Disadvantages (2 год.)

2.4. Тема 16. Навчання англійської мови за кордоном

2.4.1. Практичне заняття 16. Навчання англійської мови за кордоном. Teaching English Overseas (2 год.)

3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Професія вчителя англійської мови у початковій школі

3.1. Тема 1. Проблеми, з якими стикаються вчителі англійської мови в початковій школі

3.1.1. Практичне заняття 1. Проблеми, з якими стикаються вчителі англійської мови в початковій школі. The Problems English Teachers Face in Primary School (2 год.)

3.2. Тема 2. Типові помилки, яких припускаються вчителі у процесі навчання англійської мови

3.2.1. Практичне заняття 2. Типові помилки, яких припускаються вчителі у процесі навчання англійської мови. Common Mistakes which Teachers Make in the Process of Teaching English (2 год.)

3.3. Тема 3. Дієве використання особистих стилів навчання молодших школярів у навчанні англійської мови

3.3.1. Практичне заняття 3. Дієве використання особистих стилів навчання молодших школярів у навчанні англійської мови. The Efficient Use of Primary Students’ Personal Learning Styles in Teaching English (2 год.)

3.4. Тема 4. Професійна компетентність учителя англійської мови – запорука успішного навчання учнів початкової школи

3.4.1. Практичне заняття 4. Професійна компетентність учителя англійської мови – запорука успішного навчання учнів початкової школи. Professional Competence of the English language Teacher is the Key to Academic Success of Primary School Pupils (2 год)

4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Наукова англійська мова професійного спрямування

4.1. Тема 9. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога

4.1.1. Практичне заняття 9. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога. Professional Communication in the Structure of Teacher’s Activity (2 год.)

4.1.2. Практичне заняття 5. Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі та Україні. Official Rules for Writing a Scientific Research (a Master Project) in Europe and Ukraine (2 год.)

4.2. Тема 10. Стилі спілкування дорослих з дитиною

4.2.1. Практичне заняття 10. Стилі спілкування дорослих з дитиною. Comunnication Styles of Adults and Children (2 год.)

4.3. Тема 11. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів

4.3.1. Практичне заняття 11. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Professional Sphere as an Integration of Official and Business, Scientific and Colloquial Styles (2 год.)

4.4. Тема 12. Особливості редагування наукового тексту

4.4.1. Практичне заняття 12. Особливості редагування наукового тексту. Specific Features of Correcting Scientific Text (2 год.)

5. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Основи наукових досліджень: науково-письмова комунікація

5.1. Тема 5. Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі та Україні

5.1.1. Практичне заняття 5. Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі та Україні. Official Rules for Writing a Scientific Research (a Master Project) in Europe and Ukraine (2 год.)

5.2. Тема 6. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи

5.2.1. Практичне заняття 6. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи. Writing Annotation of the Master Project in English (2 год.)

5.3. Тема 7. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації (в Європі та Україні). Термінологічний глосарій за фахом

5.3.1. Практичне заняття 7. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації (в Європі та Україні). Термінологічний глосарій за фахом. Official Rules for Writing a Bibliography and Other Source of Information. Terminological Professional Glossary (2 год.)

5.4. Тема 8. Написання іншомовних наукових праць, документів на здобуття наукових грантів

5.4.1. Практичне заняття 8. Написання іншомовних наукових праць, документів на здобуття наукових грантів. Writing Foreign Language Scientific Project Statements for Winning Scientific Grants (2 год.)

6. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ. Сучасні технологій навчання англійської мови у початковій школы

6.1. Тема 5. Вальдорфська педагогіка – концепція гуманістичного та цілісного виховання і навчання учнів

6.1.1. Практичне заняття 1. Вальдорфська педагогіка – концепція гуманістичного та цілісного виховання і навчання учнів. Waldorf Pedagogy – the Concept of Humanistic and Holistic Students’ Education (2 год.)

6.2. Тема 6. Технології інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи

6.2.1. Практичне заняття 2. Технології інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи. Interactive Technologies of Teaching English to Primary School Students (2 год.)

6.3. Тема 7. Невербальна комунікація в процесі навчання англійської мови учнів початкової школи

6.3.1. Практичне заняття 3. Невербальна комунікація в процесі навчання англійської мови учнів початкової школи. Nonverbal Communication in the Process of Teaching English to Primary School Students (2 год.)

6.4. Тема 8. Використання інформаційних технологій у навчанні англійської мови молодших школярів

6.4.1. Практичне заняття 4. Використання інформаційних технологій у навчанні англійської мови молодших школярів. The Use of Informational Technologies in Teaching English to Primary School Students (2 год.)