Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА by Mind Map: НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Іноземний науковий дискурс

Тема 1. Іншомовний науковий текст. Жанри іншомовного наукового тексту

Тема 2. Структурні елементи наукового тексту.Структура абзацу

Тема 3. Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту

Тема 4. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Наукова англійська мова професійного спрямування

Тема 9. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога

Тема 10. Стилі спілкування дорослих з дитиною

Тема 11. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів

Тема 12. Особливості редагування наукового тексту

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Педагогічна освіта: сучасний етап

Тема 13. Вища та подальша освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті

Тема 14. Академічні ступені в Україні та за кордоном

Тема 15. Отримання вищої та подальшої освіти за кордоном: переваги та недоліки

Тема 16. Навчання англійської мови за кордоном

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Основи наукових досліджень: науково-письмова комунікація

Тема 5. Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі та Україні

Тема 6. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи

Тема 7. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації (в Європі та Україні). Термінологічний глосарій за фахом

Тема 8. Написання іншомовних наукових праць, документів на здобуття наукових грантів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Професія вчителя англійської мови у початковій школі

Тема 1. Проблеми, з якими стикаються вчителі англійської мови в початковій школі

Тема 2. Типові помилки, яких припускаються вчителі у процесі навчання англійської мови

Тема 3. Дієве використання особистих стилів навчання молодших школярів у навчанні англійської мови

Тема 4. Професійна компетентність учителя англійської мови – запорука успішного навчання учнів початкової школи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ. Сучасні технологій навчання англійської мови у початковій школы

Тема 5. Вальдорфська педагогіка – концепція гуманістичного та цілісного виховання і навчання учнів

Тема 6. Технології інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи

Тема 7. Невербальна комунікація в процесі навчання англійської мови учнів початкової школи

Тема 8. Використання інформаційних технологій у навчанні англійської мови молодших школярів