Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plattform 2010 by Mind Map: Plattform 2010

1. Inventering

1.1. Mjukvara

1.1.1. Vilken programvara har vi?

1.1.1.1. Förvaltningsgemensam

1.1.1.2. Förvaltningsspecifik

1.1.1.3. Konsolidering?

1.1.1.4. Evas dokumentation

1.1.2. Kompatibel med Win 7?

1.1.2.1. Kräver 64-bit Windows 7?

1.1.3. Office 2010

1.1.3.1. Konvertering av mallar

1.1.3.2. Integrationer

1.2. Hårdvara

1.2.1. Vilken hårdvara har vi?

1.2.1.1. CPU:er

1.2.1.1.1. Automatiskt via SCCM

1.2.1.2. Bildskärmar

1.2.1.2.1. Manuell inventering av CRT

1.2.2. Certifierad för Win 7?

1.2.3. Underlag för utbyte/uppgradering

1.2.4. Underlag för automatinstallation

1.2.5. Inventering av lokala skrivare

1.2.5.1. Automatiskt via SCCM

1.3. Användarkonton

1.3.1. Vilka användare är aktuella?

2. Utrullning

2.1. Utbyte/uppgradering

2.2. Tidsschema och turordning

2.3. Automatinstallation OS

2.3.1. BIOS Uppgradering

2.4. Baskonfiguration

2.5. Grundkonfiguration (förvaltningsspecifik)

3. Anpassning

3.1. Tjänsteportalen

3.1.1. APP-V

3.1.2. MED-V

3.1.3. MSI

3.2. Skrivare

3.3. ACT (AppCompToolkit)

4. Utbildning

4.1. Hands-on

4.2. Nätbaserad

4.2.1. Utvecklingsområde!

5. Användarkonton

5.1. Migrering Win7

5.1.1. Utveckling script

5.1.2. Körning script

5.2. Lagring

5.2.1. Win 2008/SAN

5.2.1.1. Flytt av hemkataloger

5.2.2. Kvotahantering

6. Inledande planering

6.1. Målbild(Arbestplats 2.0)

6.2. Kompetenser?

6.2.1. Teknik

6.2.2. Fält

6.2.3. Information/utbildning

6.2.3.1. Internt

6.2.3.2. Externt

6.3. Verktyg

6.4. Resurser/tid

7. Testfas

7.1. Bärbara dator?

7.2. Fjärranslutning till VM?

7.3. Utförs av förvaltningen

7.4. Teststrategi

7.5. Testplanering