Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Plattform 2010 by Mind Map: Plattform
2010
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Plattform 2010

Inventering

Mjukvara

Vilken programvara har vi?, Förvaltningsgemensam, Förvaltningsspecifik, Konsolidering?, Evas dokumentation

Kompatibel med Win 7?, Kräver 64-bit Windows 7?

Office 2010, Konvertering av mallar, Integrationer

Hårdvara

Koncept för hårdvaruinventering Ansv: Pär Aronsson

Vilken hårdvara har vi?, CPU:er, Automatiskt via SCCM, Bildskärmar, Manuell inventering av CRT

Certifierad för Win 7?

Underlag för utbyte/uppgradering

Underlag för automatinstallation

Inventering av lokala skrivare, Automatiskt via SCCM

Användarkonton

Vilka användare är aktuella?

Utrullning

Utbyte/uppgradering

Tidsschema och turordning

Automatinstallation OS

BIOS Uppgradering

Baskonfiguration

Grundkonfiguration (förvaltningsspecifik)

Anpassning

Tjänsteportalen

APP-V

MED-V

MSI

Skrivare

ACT (AppCompToolkit)

Utbildning

Hands-on

Nätbaserad

Utvecklingsområde!

Användarkonton

Migrering Win7

Utveckling script

Körning script

Lagring

Win 2008/SAN, Flytt av hemkataloger

Kvotahantering

Inledande planering

Målbild(Arbestplats 2.0)

Kompetenser?

Teknik

Fält

Information/utbildning, Internt, Externt

Verktyg

Resurser/tid

Testfas

Bärbara dator?

Fjärranslutning till VM?

Utförs av förvaltningen

Teststrategi

Testplanering