Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

AVO-tuotokset by Mind Map: AVO-tuotokset
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

AVO-tuotokset

Mobiilikesäkoulun toimintamalli + tietoiskut

https://spreadsheets.google.com/gform?key=0AhmT7J0KTvWMdDJPWUpNR3d5ZlhfLXg2dnFOeTdiYmc&hl=en&gridId=0&pli=1#chart

Mobiilikesäkouu 2010 ja 2011

www.mobiilikesakoulu.com

Pieni mobiiliopas

Mobiiliohjaus

Mobilogi -mallit

Movel -mallit

Mobiilitiedotus

Ryhmätekstiviestien käyttö koulutusten tiedottamisessa

http://picasaweb.google.fi/outi.vahtila/Verkkotoiminta#5522398398069651618

Portaalin käyttö eri henkilöstöryhmien ja eri aihepiirien tiedottamisessa (otsikkokenttä menee tekstivestinä, laajempi tiedote luettavissa portaalissa) - soveltuu hyvin esimerkiksi uutosten, virhe/ vikatilanteiden ilmoittamiseen, tuntimuutokset, kriistilanteet

http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/DropBox#5522374306775868194

http://picasaweb.google.com/tethune/Koissut#5442118027984407090

Havainnointi ja dokumentointi

Tulos: Älypuhelin on erittäin hyvä väline dokumentointiin (kuva ja video)

Case 1. Tutkimus- ja havaintotiedon keruu, Tutkimuksen ja neuvonnan kanssa tehtävää yhteistyötä, havainnoitu ja kerätty näytteitä tutkimuksen käyttöön, tulokset julkaistu Virtuaalikylässä, http://www.virtuaali.info/tilatesti/albumi.php?oa_id=1

Case 2: Työprosessien havainnointi, Kuvadokumnetointi: maaseutuelinkeinojen ko:n opiskelijat kuvasivat sulanmaan modulin eri ryhmiä ja toteutusta mobiililaitteilla, opiskeltiin erilaisten käytännön työvaiheden dokumentointia kuvaamalla ja aineistojen vientiä verkkoympäristöön = oppimista havainnoimalla, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=602

Case 3: Ryhmätöiden tulosten taltiointi, Muistiinpanot, http://picasaweb.google.com/tethune/Koissut#5442116762610358882

Case 4: Videona tehty pöytäkirja, http://picasaweb.google.fi/outi.vahtila/Verkkotoiminta#5522396335510450898

Case 5: Videokanava portaalissa

Case 6: Mobiiliherbario, Johanna Salmia:, http://sites.google.com/site/kasvikokoelma/, https://wiki.hamk.fi/display/avomobiilit/Paikkatieto+ja+mobiilius+tarjoaa+mahdollisuuksia

Case 7: Pellonpiennarpäivän taltionti mobiililaitteilla = luennot ja päivän toteutus, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=577

Case 8: Mustialan pihasuunnitelman päitystä, kuvattu mobiililla = raaka-ainetta, tallantaa gps-koordinaatit kasville, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=584

Suositukset puhelinten hankintaan: https://wiki.hamk.fi/display/avomobiilit/Laitteet

Kyselyt

Mobiilisovellusten käyttötavat

Puhelinten testauslomake

Artikkelit

Mobiilioppiminen

Mobiiliohjaus

Projektin esittely

Opettajien kokemuksia

Verkosto

Mobiilikonferenssit

Sami Suominen: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/15051/Suominen_Sami.pdf?sequence=1

Tulos: todettu, että soveltuva systeemi tällä hetkellä on Acobe Connect ja iPhone ja Nokia N900. Näillä voi kuunnella verkkosessioita, katsella jaettuja dokumenttejä, ja kirjoittaa chat-viestejä

http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/Mobiilikesakoulu91062010#5481132338954744226

Mobiililla opiskelu

Case 1: Mobiililuontopolku

Vaihtuva sisältö vuodenajan mukaan

Ohjausta paikkatietoon liittyen

Case 2: Mobiiliblogi

keke-harjoittelijoiden blogi harjoittelujaksostaan Mustialassa, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=2&k=7&v=2010

Ranskalaisen harjoittelijan blogi (Julia Dauphin), http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=166&k=7&v=2010

Opettajan ohjausblogi, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=144&bid=366

Case 3: Mobilogi

Tekstiviestien käyttö harjoittelun ohjauksessa (opettaja- ja hoitotyön koulutusohjelmat opiskelijat), Aktivoivat kysymykset, etukäteen suunniteltu ohjausprosessi

Kuva-albumit (mobiilikesäkoulun kuvat; paljon hyviä joita voi käyttää, virtuaalikylän sisältöä saa myös käyttää, paljon on tehty!)

http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/Mobiilikesakoulu91062010#

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&ohjemappi

myös näitä voi käyttää, jos sopivia bongaat: http://picasaweb.google.com/biotalous

Mobiilietäosallistuminen

Mahdollistaa osallistumisen luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan (siis joku ryhmä lähtee esim. tehtaaseen, muille ryhmän jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua mobiilin kautta).

Case: Aktiiviseminaarin posterinäyttelyn välittäminen etäosallistuille, samallla taltioituu verkkoon

http://qik.com/aktiivi/videos

mHAMK

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/m-HAMK

Hankkeella on nähtävissä toimintakulttuurin muutosta edistäviä vaikutuksia

Ohjaus

Tiedotus

Dokumentointi

Reaaliainen toiminta verkossa

Mobiiliopas

https://sites.google.com/site/avomobiiliopas/

Opinnäytetyöt

https://publications.theseus.fi/handle/10024/20674

https://publications.theseus.fi/xmlui/handle/10024/15051