Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

AVO-tuotokset by Mind Map: AVO-tuotokset
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

AVO-tuotokset

Mobiilikesäkoulun toimintamalli + tietoiskut

https://spreadsheets.google.com/gform?key=0AhmT7J0KTvWMdDJPWUpNR3d5ZlhfLXg2dnFOeTdiYmc&hl=en&gridId=0&pli=1#chart

Mobiilikesäkouu 2010 ja 2011

www.mobiilikesakoulu.com

Pieni mobiiliopas

Mobiiliohjaus

Mobilogi -mallit

Movel -mallit

Mobiilitiedotus

Ryhmätekstiviestien käyttö koulutusten tiedottamisessa

http://picasaweb.google.fi/outi.vahtila/Verkkotoiminta#5522398398069651618

Portaalin käyttö eri henkilöstöryhmien ja eri aihepiirien tiedottamisessa (otsikkokenttä menee tekstivestinä, laajempi tiedote luettavissa portaalissa) - soveltuu hyvin esimerkiksi uutosten, virhe/ vikatilanteiden ilmoittamiseen, tuntimuutokset, kriistilanteet

http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/DropBox#5522374306775868194

http://picasaweb.google.com/tethune/Koissut#5442118027984407090

Havainnointi ja dokumentointi

Tulos: Älypuhelin on erittäin hyvä väline dokumentointiin (kuva ja video)

Case 1. Tutkimus- ja havaintotiedon keruu, Tutkimuksen ja neuvonnan kanssa tehtävää yhteistyötä, havainnoitu ja kerätty näytteitä tutkimuksen käyttöön, tulokset julkaistu Virtuaalikylässä, http://www.virtuaali.info/tilatesti/albumi.php?oa_id=1

Case 2: Työprosessien havainnointi, Kuvadokumnetointi: maaseutuelinkeinojen ko:n opiskelijat kuvasivat sulanmaan modulin eri ryhmiä ja toteutusta mobiililaitteilla, opiskeltiin erilaisten käytännön työvaiheden dokumentointia kuvaamalla ja aineistojen vientiä verkkoympäristöön = oppimista havainnoimalla, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=602

Case 3: Ryhmätöiden tulosten taltiointi, Muistiinpanot, http://picasaweb.google.com/tethune/Koissut#5442116762610358882

Case 4: Videona tehty pöytäkirja, http://picasaweb.google.fi/outi.vahtila/Verkkotoiminta#5522396335510450898

Case 5: Videokanava portaalissa

Case 6: Mobiiliherbario, Johanna Salmia:, http://sites.google.com/site/kasvikokoelma/, https://wiki.hamk.fi/display/avomobiilit/Paikkatieto+ja+mobiilius+tarjoaa+mahdollisuuksia

Case 7: Pellonpiennarpäivän taltionti mobiililaitteilla = luennot ja päivän toteutus, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=577

Case 8: Mustialan pihasuunnitelman päitystä, kuvattu mobiililla = raaka-ainetta, tallantaa gps-koordinaatit kasville, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=584

Suositukset puhelinten hankintaan: https://wiki.hamk.fi/display/avomobiilit/Laitteet

Kyselyt

Mobiilisovellusten käyttötavat

Puhelinten testauslomake

Artikkelit

Mobiilioppiminen

Mobiiliohjaus

Projektin esittely

Opettajien kokemuksia

Verkosto

Mobiilikonferenssit

Sami Suominen: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/15051/Suominen_Sami.pdf?sequence=1

Tulos: todettu, että soveltuva systeemi tällä hetkellä on Acobe Connect ja iPhone ja Nokia N900. Näillä voi kuunnella verkkosessioita, katsella jaettuja dokumenttejä, ja kirjoittaa chat-viestejä

http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/Mobiilikesakoulu91062010#5481132338954744226

Mobiililla opiskelu

Case 1: Mobiililuontopolku

Vaihtuva sisältö vuodenajan mukaan

Ohjausta paikkatietoon liittyen

Case 2: Mobiiliblogi

keke-harjoittelijoiden blogi harjoittelujaksostaan Mustialassa, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=2&k=7&v=2010

Ranskalaisen harjoittelijan blogi (Julia Dauphin), http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=166&k=7&v=2010

Opettajan ohjausblogi, http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=144&bid=366

Case 3: Mobilogi

Tekstiviestien käyttö harjoittelun ohjauksessa (opettaja- ja hoitotyön koulutusohjelmat opiskelijat), Aktivoivat kysymykset, etukäteen suunniteltu ohjausprosessi

Kuva-albumit (mobiilikesäkoulun kuvat; paljon hyviä joita voi käyttää, virtuaalikylän sisältöä saa myös käyttää, paljon on tehty!)

http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/Mobiilikesakoulu91062010#

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&ohjemappi

myös näitä voi käyttää, jos sopivia bongaat: http://picasaweb.google.com/biotalous

Mobiilietäosallistuminen

Mahdollistaa osallistumisen luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan (siis joku ryhmä lähtee esim. tehtaaseen, muille ryhmän jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua mobiilin kautta).

Case: Aktiiviseminaarin posterinäyttelyn välittäminen etäosallistuille, samallla taltioituu verkkoon

http://qik.com/aktiivi/videos

mHAMK

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/m-HAMK

Hankkeella on nähtävissä toimintakulttuurin muutosta edistäviä vaikutuksia

Ohjaus

Tiedotus

Dokumentointi

Reaaliainen toiminta verkossa

Mobiiliopas

https://sites.google.com/site/avomobiiliopas/

Opinnäytetyöt

https://publications.theseus.fi/handle/10024/20674

https://publications.theseus.fi/xmlui/handle/10024/15051