AVO-tuotokset

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AVO-tuotokset by Mind Map: AVO-tuotokset

1. Mobiilikesäkoulun toimintamalli + tietoiskut

1.1. https://spreadsheets.google.com/gform?key=0AhmT7J0KTvWMdDJPWUpNR3d5ZlhfLXg2dnFOeTdiYmc&hl=en&gridId=0&pli=1#chart

1.2. Mobiilikesäkouu 2010 ja 2011

1.2.1. www.mobiilikesakoulu.com

2. Pieni mobiiliopas

3. Mobiiliohjaus

3.1. Mobilogi -mallit

3.2. Movel -mallit

4. Mobiilitiedotus

4.1. Ryhmätekstiviestien käyttö koulutusten tiedottamisessa

4.1.1. http://picasaweb.google.fi/outi.vahtila/Verkkotoiminta#5522398398069651618

4.2. Portaalin käyttö eri henkilöstöryhmien ja eri aihepiirien tiedottamisessa (otsikkokenttä menee tekstivestinä, laajempi tiedote luettavissa portaalissa) - soveltuu hyvin esimerkiksi uutosten, virhe/ vikatilanteiden ilmoittamiseen, tuntimuutokset, kriistilanteet

4.2.1. http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/DropBox#5522374306775868194

4.3. http://picasaweb.google.com/tethune/Koissut#5442118027984407090

5. Havainnointi ja dokumentointi

5.1. Tulos: Älypuhelin on erittäin hyvä väline dokumentointiin (kuva ja video)

5.1.1. Case 1. Tutkimus- ja havaintotiedon keruu

5.1.1.1. Tutkimuksen ja neuvonnan kanssa tehtävää yhteistyötä, havainnoitu ja kerätty näytteitä tutkimuksen käyttöön, tulokset julkaistu Virtuaalikylässä

5.1.1.1.1. http://www.virtuaali.info/tilatesti/albumi.php?oa_id=1

5.1.2. Case 2: Työprosessien havainnointi

5.1.2.1. Kuvadokumnetointi: maaseutuelinkeinojen ko:n opiskelijat kuvasivat sulanmaan modulin eri ryhmiä ja toteutusta mobiililaitteilla, opiskeltiin erilaisten käytännön työvaiheden dokumentointia kuvaamalla ja aineistojen vientiä verkkoympäristöön = oppimista havainnoimalla

5.1.2.1.1. http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=602

5.1.3. Case 3: Ryhmätöiden tulosten taltiointi

5.1.3.1. Muistiinpanot

5.1.3.2. http://picasaweb.google.com/tethune/Koissut#5442116762610358882

5.1.4. Case 4: Videona tehty pöytäkirja

5.1.4.1. http://picasaweb.google.fi/outi.vahtila/Verkkotoiminta#5522396335510450898

5.1.5. Case 5: Videokanava portaalissa

5.1.6. Case 6: Mobiiliherbario

5.1.6.1. Johanna Salmia:

5.1.6.2. http://sites.google.com/site/kasvikokoelma/

5.1.6.3. https://wiki.hamk.fi/display/avomobiilit/Paikkatieto+ja+mobiilius+tarjoaa+mahdollisuuksia

5.1.7. Case 7: Pellonpiennarpäivän taltionti mobiililaitteilla = luennot ja päivän toteutus

5.1.7.1. http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=577

5.1.8. Case 8: Mustialan pihasuunnitelman päitystä, kuvattu mobiililla = raaka-ainetta, tallantaa gps-koordinaatit kasville

5.1.8.1. http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/albumi.php?tila_id=1&albumi_id=584

6. Suositukset puhelinten hankintaan: https://wiki.hamk.fi/display/avomobiilit/Laitteet

7. Kyselyt

7.1. Mobiilisovellusten käyttötavat

7.2. Puhelinten testauslomake

8. Artikkelit

8.1. Mobiilioppiminen

8.2. Mobiiliohjaus

8.3. Projektin esittely

8.4. Opettajien kokemuksia

8.5. Verkosto

9. Mobiilikonferenssit

9.1. Sami Suominen: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/15051/Suominen_Sami.pdf?sequence=1

9.2. Tulos: todettu, että soveltuva systeemi tällä hetkellä on Acobe Connect ja iPhone ja Nokia N900. Näillä voi kuunnella verkkosessioita, katsella jaettuja dokumenttejä, ja kirjoittaa chat-viestejä

9.2.1. http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/Mobiilikesakoulu91062010#5481132338954744226

10. Mobiililla opiskelu

10.1. Case 1: Mobiililuontopolku

10.1.1. Vaihtuva sisältö vuodenajan mukaan

10.1.2. Ohjausta paikkatietoon liittyen

10.2. Case 2: Mobiiliblogi

10.2.1. keke-harjoittelijoiden blogi harjoittelujaksostaan Mustialassa

10.2.1.1. http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=2&k=7&v=2010

10.2.2. Ranskalaisen harjoittelijan blogi (Julia Dauphin)

10.2.2.1. http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=166&k=7&v=2010

10.2.3. Opettajan ohjausblogi

10.2.3.1. http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=144&bid=366

10.3. Case 3: Mobilogi

10.3.1. Tekstiviestien käyttö harjoittelun ohjauksessa (opettaja- ja hoitotyön koulutusohjelmat opiskelijat)

10.3.1.1. Aktivoivat kysymykset, etukäteen suunniteltu ohjausprosessi

10.4. Kuva-albumit (mobiilikesäkoulun kuvat; paljon hyviä joita voi käyttää, virtuaalikylän sisältöä saa myös käyttää, paljon on tehty!)

10.4.1. http://picasaweb.google.fi/avomobiilit/Mobiilikesakoulu91062010#

10.4.2. http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&ohjemappi

10.4.3. myös näitä voi käyttää, jos sopivia bongaat: http://picasaweb.google.com/biotalous

11. Mobiilietäosallistuminen

11.1. Mahdollistaa osallistumisen luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan (siis joku ryhmä lähtee esim. tehtaaseen, muille ryhmän jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua mobiilin kautta).

11.2. Case: Aktiiviseminaarin posterinäyttelyn välittäminen etäosallistuille, samallla taltioituu verkkoon

11.2.1. http://qik.com/aktiivi/videos

12. mHAMK

12.1. http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/m-HAMK

13. Hankkeella on nähtävissä toimintakulttuurin muutosta edistäviä vaikutuksia

13.1. Ohjaus

13.2. Tiedotus

13.3. Dokumentointi

13.4. Reaaliainen toiminta verkossa

14. Mobiiliopas

14.1. https://sites.google.com/site/avomobiiliopas/

15. Opinnäytetyöt

15.1. https://publications.theseus.fi/handle/10024/20674

15.2. https://publications.theseus.fi/xmlui/handle/10024/15051