Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANLILAR by Mind Map: CANLILAR

1. Mantarlar

1.1. Mantarlar

1.1.1. Şapkalı Mantarlar

1.1.1.1. Kültür Mantarları

1.1.2. Küf Mantarları

1.1.3. Maya Mantarları

1.1.4. Parazit Mantarlar

2. Mikroskobik Canlılar

2.1. Bakteriler

2.1.1. Bakteriler

2.1.1.1. Faydalı Bakteriler

2.1.1.2. Zararlı Bakteriler

2.2. Protozoalar

2.2.1. Silliler

2.2.1.1. Terliksi Hayvan

2.2.2. Kamçılılar

2.2.2.1. Öglena

2.2.3. Kök Ayaklılar

2.2.3.1. Amip

2.2.4. Algler

3. Bitkiler

3.1. Bitkiler

3.1.1. Çiçeksiz Bitkiler

3.1.2. Çiçekli Bitkiler

3.1.2.1. Kök

3.1.2.2. Gövde

3.1.2.3. Yaprak

3.1.2.4. Çiçek

4. Hayvanlar

4.1. Omurgasızlar

4.1.1. Süngerler

4.1.2. Sölenterler

4.1.3. Solucanlar

4.1.4. Yumuşakçalar

4.1.5. Eklembacaklılar

4.1.6. Derisi dikenliler

4.2. Omurgalılar

4.2.1. Balıklar

4.2.1.1. Balıklar

4.2.2. Kurbağalar

4.2.2.1. Kurbağalar

4.2.3. Sürüngenler

4.2.3.1. Sürüngenler

4.2.4. Kuşlar

4.2.4.1. Kuşlar

4.2.5. Memeliler

4.2.5.1. Memeliler