Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KINEMATIKA by Mind Map: KINEMATIKA

1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás

1.1. sebesség

1.1.1. általános definíció

1.1.1.1. A mozgás közben egységnyi idő alatt megtett úthossz nagyságát adja meg. Vektormennyiség, iránya a mozgás irányával megegyező.

1.1.1.2. Jele: v Mértékegysége: m/s

1.1.2. pillanatnyi sebesség

1.1.2.1. A mozgás időtartamához viszonyított nagyon rövid időhöz tartozó sebesség érték.

1.1.2.2. Jele: v Mértékegysége: m/s

1.1.3. átlagsebesség

1.1.3.1. A mozgás során megtett út és a megtételéhez szükséges teljes idő hányadosa. A mozgás helyettesíthető ezzel az egy sebességértékkel.

1.1.3.2. Jele: v Mértékegysége: m/s

1.2. pálya

1.2.1. általános definíció

1.2.1.1. A mozgás során a test valamilyen görbe mentén mozog, ezt nevezzük pályának.

1.2.2. út

1.2.2.1. A pálya egy szakaszát útnak nevezzük.

1.2.2.2. Az út kezdőpontjából a végpontjába húzható szakaszt elmozdulásnak nevezzük.

1.2.2.3. Jele: s Mértékegysége: m

2. Egyenletes körmozgás

2.1. kerültei sebesség

2.1.1. Az egyenletes körmozgás során fennáll egy sebesség, ami állandó nagyságú és folyamatosan változó irányú. Iránya minden pillanatban a körpálya érintőjének irányába mutat.

2.2. szögsebesség

2.2.1. Az egyenletes körmozgás során a sebességet felírhatjuk arra nézve is, hogy mekkora szöggel fordul el a test a körpályán egységnyi idő alatt. Ezt hívjuk szögsebességnek.

2.2.2. Jele: kis omega Mértékegysége: 1/s

2.3. centripetális gyorsulás

2.3.1. Bár a kerületi sebesség nagysága állandó, de irányát folyamatosan változtatja. Ezt a változást egy olyan gyorsulás okozza, ami körpályán tartja a testet. Ezt nevezzük centripetális gyorsulásnak.

3. Egyenletesen változó körmozgás

3.1. kerületi sebesség

3.1.1. Egyenletesen változó körmozgás esetén a kerültei sebesség csupán pillanatnyi sebesség, nagysága nem állandó.

3.2. szögsebesség

3.2.1. Egyenletesen változó körmozgás esetén a szögsebesség folyamatosan változik, nagysága nem állandó.

3.3. centripetális gyorsulás

3.4. szöggyorsulás

3.4.1. Egyenletesen változó körmozgás esetén ez az érték írja le, hogy a szögsebesség mennyivel nő vagy csökken egységnyi idő alatt.

3.4.2. Jele: kis béta Mértékegysége: 1/s^2

4. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

4.1. pálya

4.2. sebesség

4.2.1. kezdősebesség

4.2.1.1. Egyes esetekben a test már rendelkezik valamekkora sebességgel, mielőtt egyenletesen változó mozgásba kezd. Ezt a sebességértéket nevezzük kezdősebességnek.

4.3. gyorsulás

4.3.1. A mozgás során egységnyi idő alatt bekövetkezett sebesség változást a test gyorsulásának nevezzük.

4.3.2. Jele: a Mértékegysége: m/s^2

5. Szabadesés

5.1. pálya

5.1.1. magasság

5.1.1.1. Szabadesés esetén a pálya minden esetben a test kiinduló helyzetétől a földet érésig leírt egyenes szakasz. Ebben az esetben a mozgás teljes útja a test ejtésének magasságával egyezik meg.

5.2. sebesség

5.3. gyorsulás

5.3.1. gravitációs gyorsulás

5.3.1.1. Szabadesés esetén a gyorsulás mértéke minden esetben a Föld gravitációs vonzásából fakadó érték.

5.3.1.2. Jele: g Mértékegysége: m/s^2

5.3.1.3. Értéke: g ~ 9,89 m/s^2

5.4. lásd itt

6. Hajítás

6.1. függőleges

6.1.1. A függőleges hajítás két komponensből tevődik össze: egy v kezdősebességgel egyenletesen gyorsuló mozgásból és egy szabadesésből.

6.1.2. lásd itt

6.1.3. lásd itt

6.2. Alpha szöggel való elhajítás

6.2.1. komponensekre bontás

6.2.1.1. vízszintes kompnes

6.2.1.1.1. a hajítás sebességének vízszintes komponensével egy egyenes vonalú egyenletes mozgás

6.2.1.1.2. lásd itt

6.2.1.2. függőleges komponens:

6.2.1.2.1. a hajítás sebességének függőleges komponensével egy függőleges hajítás

6.2.1.2.2. lásd itt