Структура ринку праці

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура ринку праці by Mind Map: Структура ринку праці

1. Інституційне забезпечення

1.1. Мережа центрів зайнятості та інфраструктура

1.2. Система підготовки кадрів

1.3. Соціальний захист працівників

1.4. Система соціального партнерства

1.5. Благодійні фонди

2. Об'єкти регулювання

2.1. Попит на працю

2.2. Пропозиція праці

2.3. Ціна праці

2.4. Конкеренція

3. Регулятори

3.1. Національні традиції та менталітет

3.2. Свобода ЗМІ

3.3. Екологічні закони ринкової економіки

3.4. Рекомендації Конституції України

4. Суб'єкти ринкових відносин

4.1. Наймані працівники

4.2. Роботодавці

4.2.1. Держава

4.2.2. Підприємці

4.2.3. Іноземні організації

5. Чинники розвитку

5.1. Демографічні

5.1.1. Демографічний розвиток

5.1.2. Статево-вікова структура

5.1.3. Зміни в струкурі праці

5.2. Соціально-економічні

5.2.1. Мобільність трудового потенціалу

5.2.2. Мотивація праці

5.2.3. Розвиток сфери прикладної праці