Емпіричні методи наукового дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Емпіричні методи наукового дослідження by Mind Map: Емпіричні методи наукового дослідження

1. Спостереження

1.1. Приклад

1.1.1. При вивченні властивостей заряджених часток з допомогою камери Вільсона ці частинки сприймаються дослідником опосередковано - за такими видимим їх проявів, як утворення треків, що складаються з безлічі крапель рідини.

1.2. Вимоги

1.2.1. 1. Задуманість заздалегідь (спостереження проводиться для певного, чіткого поставленого завдання)

1.2.2. 2. Планомірність (спостереження виконується за планом, складеним відповідно до завдання)

1.2.3. 3. Цілеспрямування (спостерігаються лише певні сторони явища, котрі викликають інтерес при дослідженні)

1.2.4. 4. Активність (спостерігач активно шукає потрібні об’єкти, риси явища)

1.2.5. 5. Систематичність (спостереження ведеться безперервно або за певною системою,повторюваність – пов’язано з тим, що одне спостереження не дасть істинних знань)

1.3. Методи спостереження

1.3.1. Польове (у реальних умовах) і лабораторне (у штучно створених умовах)

1.3.2. Пряме (безпосередньо під час подій, що відбуваються) і непряме (за результатами подій, що відбулися)

1.3.3. Відкрите й приховане

1.3.4. Структуроване (за чітко визначеною схемою) і неструктуроване (без чіткого плану)

1.3.5. Людське (спостерігач — людина) і механічне (за допомогою електронних чи механічних пристроїв)

2. Експеримент

2.1. Приклад

2.1.1. Експеримент з фізики по дослідженню властивостей магнітного поля

2.2. Стадії

2.2.1. 1. Висунення гіпотези

2.2.2. 2. Постановка конкретного завдання й вибір об'єкту дослідження

2.2.3. 3. Підготовка матеріальної бази для виконання експерименту

2.2.4. 4. Розробка й підготовка необхідного матеріалу

2.2.5. 5. Вибір оптимального шляху експерименту

2.2.6. 6. Спостереження явищ під чіс експерименту, їхня фіксація й опис

2.2.7. 7. Аналіз й узагальнення отриманих результатів

2.3. Види

2.3.1. - За місцем проведення

2.3.2. - За часом (тривалістю) проведення довгостроковий і короткочасний

2.3.3. - За метою, за спрямованістю експерименту – для констатації і для формування

3. Порівняння

3.1. Приклад

3.1.1. Методом порівняння ми можемо довести що два трикутника АВС і А1B1C1 рівні (нерівні)

3.2. Алгоритм

3.2.1. 1. Розглянути кожен досліджуваний об'єкт або явище окремо

3.2.2. 2. Виокремити ознаки, за якими можна їх порівняти

3.2.3. 3. Порівняти об'єкти або явища по всіх ознаках відносно одного об'єкта або явища

3.2.4. 2. Визначити спільне

3.2.5. 3. Визначити відмінності.

4. Вимірювання

4.1. Приклад

4.1.1. При виробництві нового лікарського препарату вчені роблять виміри побічних ефектів і оцінюють якість щодо інших виміряти: час дії, вартість ...

4.2. Основні елементи

4.2.1. об’єкт вимірювання

4.2.2. еталони

4.2.3. вимірювальні прилади

4.2.4. методи вимірювання

5. Моніторинг

5.1. Приклад

5.1.1. Проведення моніторингу в класі, для визначення проблеми успішності учнів

5.2. Види

5.2.1. - динамічний

5.2.2. - конкурентний

5.2.3. - порівняльний

5.2.4. - комплексний

5.2.5. - інформаційний

5.2.6. - Базовий (фоновий)

5.2.7. - проблемний