Напрями міждисциплінногосупроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інк...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінногосупроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінногосупроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

1.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

1.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції Надання до програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини Надання до програми рекомендації стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі

1.2. Консультування педагогів

1.2.1. Щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини Щодо особливостей розвитку,спілкування професійної орієнтації,соціальної адаптації дитини з психофізичними порушеннями Щодо подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації Щодо подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації,використання резервів, які можна використати у корекційно-розвивальній роботі

1.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

1.3.1. Про соціально-психологічний конфлікт в колективі та статус дитини в групі Про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини

2. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

2.1. Консультування педагогів

2.1.1. Консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі

2.2. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

2.2.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції Надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення дитини на основі її діагностичного обстеження Надання до Програми рекомендації стосовно врахування індивідуальних особливостей розвитку у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням

2.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

2.3.1. Розробка і реалізація програм з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями,спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП, руйнування мітермінологіїфів і стереотипів, стигматизації та дискримінації, уникнення використання медичної допомоги

3. Професіне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

3.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

3.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції; Надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавльного розвитку дитини, структури порушення слуху; надання до програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі; Безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини.

3.2. Консультування педагогів

3.2.1. Консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку дитини,її вторинних і тритинних відхилень у процесі навчально-виховної роботив групі чи класі; Консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання , навчальних підходів.

4. Професійне співробітництво ПМПК з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

4.1. Підготовка до витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

4.1.1. До переліку документів, що супроводжують дитину під час її зарахування до навчального закладу, входять витяг з рекомендаціями , які мають суттєве значення індивідуальних освітніх потреб дитини

4.2. Складання індивідуальної програми

4.2.1. За результатами рекомендаціями ПМПК та комплексного оцінювання проведеного в навчальному закладі,фахівці зікладу складають індивідуальний навчальний план ,де визначають необхідні адаптації для успішного розвитку та навчання дитини

4.3. Проведення обстеження дітей

4.3.1. Обстеження дітей може здійснюватися фахівцями ПМПК безпосередньо в навчальному закладі,але за згоди та присутності батьків

4.4. Участь у розробці консультаційно-педагогічної групи

4.4.1. До складу консультаційно-педагогічної за потреби входять фахівці ПМПК , які відвідують засідання , надають консультації, Беруть участь у прийманні рішень; Рекомендації ПМПК , де зазначено , якої доломоги потребує дитина на яку програму потрібно орієнтуватися під час складання індивідуальної програми розвитку, розглядаються та враховуються членами команди закладу

4.5. Надання консультативно- методичної допоги

4.5.1. Батькам особам, що їх змінюють, керівникам навчальних закладів, педагогам,практичним психологам, медичним, соціальним працівникам,громадьскості з питань виховання,навчання та соціально-трудової реабілітації дітей з психофізичним порушенням

4.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах

5. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

5.1. Обовязки асистента вчителя

5.1.1. Докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у якмих виникають труднощі; Контролювати виконання вправ на закріплення Контролювати процес, вести записи, навати інформацію учителеві

5.2. Обовязки учителя

5.2.1. Складати плани уроків та проводити уроки; Контролювати навчання учнів та допомагати їм; Надавати матеріали асистенту вчителя

5.3. Спільні дії

5.3.1. Обговорювати та прогнозувати очікувані результати; Обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; Вносити необхідні зміни до планів уроків

6. Професійне співробітництво психолога та логопеда

6.1. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

6.2. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

6.3. Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП

6.4. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

6.5. Проведення консультації з питань психологічних аспектів розвитку навчання і виховання дітей специфіки логопедичної роботи дітей з ООП для педагогів і батьків