Diagnostiska bilder kriterier för att utvärdera bildkvalitet.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Diagnostiska bilder kriterier för att utvärdera bildkvalitet. by Mind Map: Diagnostiska bilder kriterier för att utvärdera bildkvalitet.

1. KONTRAST

1.1. kontrast betyder skillnad

1.1.1. gråkala eller färg

1.1.2. utan kontrast blir världen trist och grå

1.2. vad vill vi?

1.2.1. Vi vill att en fysisk skillnad i patienten...

1.2.2. ...ska leda till en skillnad i bilden dvs kontrast i bilden.

1.3. kontrastupplösning

1.3.1. contrast sensitivity är ett bättre ord- hur känslig är metoden för att återge en kontrastskillnad som "finns i patienten" så att den syns på bilden

1.3.2. bra och dålig kontrastupplösnoing

2. ARTEFAKTER

2.1. strukturer som inte finns i objektet men dyker upp i bilden

2.2. beror på modalitet

3. BRUS

3.1. grynighet i bilden

3.2. varierar också beroende på modalitet

3.3. brus påverkar mest objekt som har liten kontrastskillnad i bilden, kan få dem att "försvinna"

3.4. brus vs kontrastdetalj

4. SKÄRPA och DETALJER

4.1. men storleken på objektet då?

4.1.1. kontrast och detaljer hänger ihop!

4.1.2. du kan se ett blyhagel men inte en liten tumör av samma storlek...objektskontrasten är olika

4.2. olika metoder (MR, CT, US etc)har olika möjligheter att visa detaljer

5. DISTORTION

5.1. ett objekt blir förvrängt på bilden på något sätt

5.2. kan vara...

5.2.1. form

5.2.2. storlek

5.2.3. position

6. diagnostiska bilder- vilka steg finns det i systemet?

6.1. Vad påverkar resultatet?

6.1.1. patienten

6.1.2. vilken modalitet

6.1.2.1. olika metoder

6.1.2.1.1. fotoner

6.1.2.1.2. radiovågor

6.1.2.1.3. ljud

6.1.3. inställningar som väljs av operatör

6.1.3.1. t.ex.

6.1.3.1.1. kV

6.1.3.1.2. ekotid

6.1.3.1.3. gain

6.1.3.2. kompromisser

6.1.3.2.1. stråldos

6.1.3.2.2. tid

6.1.4. Det skapas en bild som kan värderas utifrån dess egenskaper (kontrast, brus, detaljupplösning, artefakter, distortioner)

6.1.5. Förhållanden vid granskning

6.1.5.1. ljussättning i rummet

6.1.5.2. monitorns prestanda

6.1.6. Betraktarens förmåga

6.1.6.1. erfarenhet

6.1.6.2. skicklighet att använda t.ex. bildbehandling och fönstring för att ta fram information utr bilden.

7. länkar

7.1. bildkvalite i en röntgenbild