Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Diagnostiska bilder kriterier för att utvärdera bildkvalitet. by Mind Map: Diagnostiska bilder
kriterier för att
utvärdera
bildkvalitet.
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Diagnostiska bilder kriterier för att utvärdera bildkvalitet.

diagnostiska bilder- vilka steg finns det i systemet?

Vad påverkar resultatet?

patienten

vilken modalitet, olika metoder, fotoner, radiovågor, ljud

inställningar som väljs av operatör, t.ex., kV, ekotid, gain, kompromisser, stråldos, tid

Det skapas en bild som kan värderas utifrån dess egenskaper (kontrast, brus, detaljupplösning, artefakter, distortioner)

Förhållanden vid granskning, ljussättning i rummet, monitorns prestanda

Betraktarens förmåga, erfarenhet, skicklighet att använda t.ex. bildbehandling och fönstring för att ta fram information utr bilden.

KONTRAST

kontrast betyder skillnad

gråkala eller färg

utan kontrast blir världen trist och grå

vad vill vi?

Vi vill att en fysisk skillnad i patienten...

...ska leda till en skillnad i bilden dvs kontrast i bilden.

kontrastupplösning

contrast sensitivity är ett bättre ord- hur känslig är metoden för att återge en kontrastskillnad som "finns i patienten" så att den syns på bilden

bra och dålig kontrastupplösnoing

ARTEFAKTER

strukturer som inte finns i objektet men dyker upp i bilden

beror på modalitet

BRUS

grynighet i bilden

varierar också beroende på modalitet

brus påverkar mest objekt som har liten kontrastskillnad i bilden, kan få dem att "försvinna"

brus vs kontrastdetalj

SKÄRPA och DETALJER

men storleken på objektet då?

kontrast och detaljer hänger ihop!

du kan se ett blyhagel men inte en liten tumör av samma storlek...objektskontrasten är olika

olika metoder (MR, CT, US etc)har olika möjligheter att visa detaljer

DISTORTION

ett objekt blir förvrängt på bilden på något sätt

kan vara...

form

storlek

position

länkar

bildkvalite i en röntgenbild