Innoveren, leren en verbeteren Aa en Maas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Innoveren, leren en verbeteren Aa en Maas by Mind Map: Innoveren, leren en verbeteren Aa en Maas

1. Methodieken

1.1. Kaizen

1.2. 5S zuiveringen

1.2.1. Aarle - Rixtel + Asten

1.2.2. Dinther + Vinkel

1.2.3. Land van Cuijk

1.2.4. Oijen

1.2.5. Den Bosch

1.3. 5s Districten

1.3.1. District Raam

1.4. Lean Six Sigma

1.4.1. Green Belt opleiding

1.4.2. Yellow Belt opleiding

1.5. NPS - leren en verbeteren vanuit de klant

1.6. Dynamisch beekdal / MGA

1.7. Total Productive Maintenance (TPM)

1.7.1. Dashboard Handhaving

1.8. SCRUM

2. Sociale innovatie

2.1. - enquete alle waterschappen innovatiekracht

2.2. stroomversnellers

2.3. - Bovenkamers -> http://bovenkamers.nl/ lezing laten geven aan beleidsmensen / strategische mensen / districten voor bereiken agrariërs en ingelanden (voorbeeld -> waternavel uit schouwsloten).

2.4. facilitator pool/anders denken anders doen

2.5. MOOI

2.6. Brabantbreed

2.6.1. UlabNB

2.6.2. Blauwe motor

2.7. Hackaton

2.8. Hackaton bij opleiding Big Data

2.9. Professionaliseren stages - studentenprijsvragen

2.10. Beste idee boven water

3. Netwerken

3.1. Waterwegen

3.2. Minc

3.3. Water Kennis Cloud (WKC)

3.4. Afvalwater

3.4.1. Landelijk Technologen Platform (LTP)

3.4.2. Zuidelijk technologen platform (ZTP)

3.5. Innovatieplatform UvW

4. Positionering/Marketing

4.1. Opstarten CPS Gr. waternavel in Koningsvliet?

4.2. Papier van ons maaisel/grondstof

4.2.1. Belastingbrief op Maaiselpapier

4.2.2. Visitekaartjes

5. Organisatie

5.1. Presentaties afdelingen

5.1.1. rwzi Dinther

5.2. Innovatiekamer

5.3. MT dag trias over innovatie - 23/06/2016

5.4. Dt-db met Innoveren is samen leren

5.5. Indeling rollen Aa en Maas

5.5.1. Deelnemer

5.5.2. Faciliteren

5.5.3. Trekker

5.5.4. Volger

5.6. Obstakel Run

6. Innovatieagenda

6.1. Ontdekken

6.1.1. BIM - 3d ontwerpen gebouwen / mechanische - volgende stap het online gebruiken in de storingsdienst? storingsopsporen.

6.2. Verbeelden

6.2.1. Alginaat uit overige slibsoorten (Anammox, P-slib etc.) - i.o.m. RHDHV

6.2.2. Big Data

6.2.2.1. Big Brown Data

6.2.2.2. Meetgegevensportaal Brabantse waterschappen

6.2.3. STOWA synergie-verkenning AHP/zeefgoed

6.2.4. Stowa cellulose uit primair slib

6.2.5. Helofytensysteem rwzi Land van Cuijk

6.2.6. Zuiveringsslib in de landbouw (Alterra) - sludge 2 soil

6.2.7. Automatisch inmeten waterlopen

6.2.8. Schone Maaswaterketen

6.2.8.1. STOWA Poederkool (PACAS)

6.2.9. biocomposiet

6.2.10. Citizen Science

6.2.11. Plant-e

6.2.12. Boostertechniek rioolgemalen

6.2.13. Power to Protein

6.2.14. Peilschalen van Biocomposiet

6.2.15. Digitale peilschalen

6.2.16. Waterbuffels bestrijden waternavel

6.2.17. Drugsluik

6.2.18. Week van de loopbaan

6.3. Vormgeven

6.3.1. Ron Exters: Beluchten afloop AT's (aanvoer NBT's) met als doel minder P-release in de NBT's om lagere effluent gehaltes te krijgen

6.3.2. Ron Exters: Beluchten ingedikt slib om P-release te verkomen en weer op te nemen

6.3.3. Food Chain Reactor Groote Wielen

6.3.4. Balenpers

6.3.5. Fosfaat terugwinning uit SNB slib

6.3.6. Waternavel

6.3.7. Remote Sensing

6.3.8. Pilot HPT - Piping beter in beeld

6.3.9. Zonnepanelen voor Burgers

6.3.10. Fytoremediatie van slib

6.3.11. Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)

6.3.11.1. Boer Bier Water

6.3.11.2. Bufferboeren

6.3.11.3. Participatief waterbeheer

6.3.12. Lumbricus

6.4. Realiseren

6.4.1. Energiefabriek Den Bosch

6.4.1.1. STOWA EssDe

6.4.2. Groengas

6.4.3. Fijnzeefinstallatie rwzi Aarle-Rixtel

6.4.4. Verwaarden

6.4.4.1. Struviet uit rwzi's

6.4.5. Deelstroombehandeling rwzi

6.4.5.1. DEMON-reactor

6.4.5.1.1. STOWA deelstroombehandeling

6.4.6. Procesautomatisering

6.4.6.1. Gebiedsregelingen waterbeheersging

6.4.6.2. Gemalen beheerssysteem

6.4.6.3. Greenbox

6.4.7. Samenwerking attero rwzi Land van Cuijk

6.5. Rakelingen

6.5.1. Ontdekken

6.5.1.1. Pilot met Yuniko

6.5.1.2. Power to gas

6.5.1.2.1. Bioplastics

6.5.1.3. TKI dotter project 2016 - Remote sensing UAV waterplanten

6.5.1.4. Track en tracé op maaikranen

6.5.2. Verbeelden

6.5.2.1. Vortex Hydropower

6.5.2.2. Slibtransport op (opgewerkt) biogas

6.5.2.3. SSD slibdroogtechniek

6.5.2.4. Stikstof strippen uit geconcentreerde afvalwaterstroom

6.5.2.5. CO2 vastleggen/ energie produceren met microbiële brandstofcel

6.5.3. Vormgeven

6.5.3.1. TDH

6.5.4. realiseren

7. Communicatie

7.1. Symposia

7.1.1. Waterinnovation Expo

7.1.2. Workshop Sociale innovatie

7.2. Artikelen

7.3. Prijsvragen

7.3.1. Waterinnovator of the Year (Attero)

7.3.2. GIC 2016 - Big Brown Data

7.3.3. GIC 2016 - De keuzewijzer

7.3.4. Water innovatieprijs 2016 - 17 november 2016 uitreiking

7.4. Festivals

7.4.1. Paaspo(e)p

7.4.2. Duurzaam Jazz in Duketown

7.5. Aandachtsgebieden

7.5.1. Struviet

7.5.2. Cellulose

7.5.3. Groen Gas

7.5.4. Bioraffinage

7.6. Awareness Gap

7.6.1. Rondleidingen rwzi's

7.6.2. Rondleidingen watersysteem

7.7. Waterinnovationlab Europe in Nefderland

8. The Big Eight

8.1. Superkritisch Vergasssen

8.2. Cellulose Aarle-Rixtel

8.3. Building with Nature

8.3.1. MaaiBos

8.3.2. Touw in Duiker

8.4. Living Machine Rosmalen

8.5. Medicijn voor gezondwater

8.6. Bioraffinage

8.7. Dijkdenken

8.8. Big Brown Data

9. Agenda vrijdagochtend

9.1. Rondje leuke dingen

9.2. Deelname 17 nov WIP

9.3. DHZ input riolering

9.4. Wetsus congres 2016

9.5. Budgettering

9.6. Inzet trainees

9.7. Kick-off innovatie

10. Thema's

10.1. Participatie

10.2. Stad van de toekomst

10.3. Circulaire economie

10.4. Gezondheid

10.5. Nieuwe stoffen

10.6. Nieuwe overheid / nieuw organiseren

10.7. Big Data

10.8. ............................