Innoveren, leren en verbeteren Aa en Maas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Innoveren, leren en verbeteren Aa en Maas by Mind Map: Innoveren, leren en verbeteren Aa en Maas

1. Methodieken

1.1. Kaizen

1.2. 5S zuiveringen

1.2.1. Aarle - Rixtel + Asten

1.2.2. Dinther + Vinkel

1.2.3. Land van Cuijk

1.2.4. Oijen

1.2.5. Den Bosch

1.3. 5s Districten

1.3.1. District Raam

1.4. Lean Six Sigma

1.4.1. Green Belt opleiding

1.4.2. Yellow Belt opleiding

1.5. NPS - leren en verbeteren vanuit de klant

1.6. Dynamisch beekdal / MGA

1.7. Total Productive Maintenance (TPM)

1.7.1. Dashboard Handhaving

1.8. SCRUM

2. Sociale innovatie

2.1. - enquete alle waterschappen innovatiekracht

2.2. stroomversnellers

2.3. - Bovenkamers -> http://bovenkamers.nl/ lezing laten geven aan beleidsmensen / strategische mensen / districten voor bereiken agrariërs en ingelanden (voorbeeld -> waternavel uit schouwsloten).

2.4. facilitator pool/anders denken anders doen

2.5. MOOI

2.6. Brabantbreed

2.6.1. UlabNB

2.6.2. Blauwe motor

2.7. Hackaton

2.8. Hackaton bij opleiding Big Data

2.9. Professionaliseren stages - studentenprijsvragen

2.10. Beste idee boven water

3. Communicatie

3.1. Symposia

3.1.1. Waterinnovation Expo

3.1.2. Workshop Sociale innovatie

3.2. Artikelen

3.3. Prijsvragen

3.3.1. Waterinnovator of the Year (Attero)

3.3.2. GIC 2016 - Big Brown Data

3.3.3. GIC 2016 - De keuzewijzer

3.3.4. Water innovatieprijs 2016 - 17 november 2016 uitreiking

3.4. Festivals

3.4.1. Paaspo(e)p

3.4.2. Duurzaam Jazz in Duketown

3.5. Aandachtsgebieden

3.5.1. Struviet

3.5.2. Cellulose

3.5.3. Groen Gas

3.5.4. Bioraffinage

3.6. Awareness Gap

3.6.1. Rondleidingen rwzi's

3.6.2. Rondleidingen watersysteem

3.7. Waterinnovationlab Europe in Nefderland

4. Netwerken

4.1. Waterwegen

4.2. Minc

4.3. Water Kennis Cloud (WKC)

4.4. Afvalwater

4.4.1. Landelijk Technologen Platform (LTP)

4.4.2. Zuidelijk technologen platform (ZTP)

4.5. Innovatieplatform UvW

5. The Big Eight

5.1. Superkritisch Vergasssen

5.2. Cellulose Aarle-Rixtel

5.3. Building with Nature

5.3.1. MaaiBos

5.3.2. Touw in Duiker

5.4. Living Machine Rosmalen

5.5. Medicijn voor gezondwater

5.6. Bioraffinage

5.7. Dijkdenken

5.8. Big Brown Data

6. Positionering/Marketing

6.1. Opstarten CPS Gr. waternavel in Koningsvliet?

6.2. Papier van ons maaisel/grondstof

6.2.1. Belastingbrief op Maaiselpapier

6.2.2. Visitekaartjes

7. Agenda vrijdagochtend

7.1. Rondje leuke dingen

7.2. Deelname 17 nov WIP

7.3. DHZ input riolering

7.4. Wetsus congres 2016

7.5. Budgettering

7.6. Inzet trainees

7.7. Kick-off innovatie

8. Organisatie

8.1. Presentaties afdelingen

8.1.1. rwzi Dinther

8.2. Innovatiekamer

8.3. MT dag trias over innovatie - 23/06/2016

8.4. Dt-db met Innoveren is samen leren

8.5. Indeling rollen Aa en Maas

8.5.1. Deelnemer

8.5.2. Faciliteren

8.5.3. Trekker

8.5.4. Volger

8.6. Obstakel Run

9. Thema's

9.1. Participatie

9.2. Stad van de toekomst

9.3. Circulaire economie

9.4. Gezondheid

9.5. Nieuwe stoffen

9.6. Nieuwe overheid / nieuw organiseren

9.7. Big Data

9.8. ............................

10. Innovatieagenda

10.1. Ontdekken

10.1.1. BIM - 3d ontwerpen gebouwen / mechanische - volgende stap het online gebruiken in de storingsdienst? storingsopsporen.

10.2. Verbeelden

10.2.1. Alginaat uit overige slibsoorten (Anammox, P-slib etc.) - i.o.m. RHDHV

10.2.2. Big Data

10.2.2.1. Big Brown Data

10.2.2.2. Meetgegevensportaal Brabantse waterschappen

10.2.3. STOWA synergie-verkenning AHP/zeefgoed

10.2.4. Stowa cellulose uit primair slib

10.2.5. Helofytensysteem rwzi Land van Cuijk

10.2.6. Zuiveringsslib in de landbouw (Alterra) - sludge 2 soil

10.2.7. Automatisch inmeten waterlopen

10.2.8. Schone Maaswaterketen

10.2.8.1. STOWA Poederkool (PACAS)

10.2.9. biocomposiet

10.2.10. Citizen Science

10.2.11. Plant-e

10.2.12. Boostertechniek rioolgemalen

10.2.13. Power to Protein

10.2.14. Peilschalen van Biocomposiet

10.2.15. Digitale peilschalen

10.2.16. Waterbuffels bestrijden waternavel

10.2.17. Drugsluik

10.2.18. Week van de loopbaan

10.3. Vormgeven

10.3.1. Ron Exters: Beluchten afloop AT's (aanvoer NBT's) met als doel minder P-release in de NBT's om lagere effluent gehaltes te krijgen

10.3.2. Ron Exters: Beluchten ingedikt slib om P-release te verkomen en weer op te nemen

10.3.3. Food Chain Reactor Groote Wielen

10.3.4. Balenpers

10.3.5. Fosfaat terugwinning uit SNB slib

10.3.6. Waternavel

10.3.7. Remote Sensing

10.3.8. Pilot HPT - Piping beter in beeld

10.3.9. Zonnepanelen voor Burgers

10.3.10. Fytoremediatie van slib

10.3.11. Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)

10.3.11.1. Boer Bier Water

10.3.11.2. Bufferboeren

10.3.11.3. Participatief waterbeheer

10.3.12. Lumbricus

10.4. Realiseren

10.4.1. Energiefabriek Den Bosch

10.4.1.1. STOWA EssDe

10.4.2. Groengas

10.4.3. Fijnzeefinstallatie rwzi Aarle-Rixtel

10.4.4. Verwaarden

10.4.4.1. Struviet uit rwzi's

10.4.5. Deelstroombehandeling rwzi

10.4.5.1. DEMON-reactor

10.4.5.1.1. STOWA deelstroombehandeling

10.4.6. Procesautomatisering

10.4.6.1. Gebiedsregelingen waterbeheersging

10.4.6.2. Gemalen beheerssysteem

10.4.6.3. Greenbox

10.4.7. Samenwerking attero rwzi Land van Cuijk

10.5. Rakelingen

10.5.1. Ontdekken

10.5.1.1. Pilot met Yuniko

10.5.1.2. Power to gas

10.5.1.2.1. Bioplastics

10.5.1.3. TKI dotter project 2016 - Remote sensing UAV waterplanten

10.5.1.4. Track en tracé op maaikranen

10.5.2. Verbeelden

10.5.2.1. Vortex Hydropower

10.5.2.2. Slibtransport op (opgewerkt) biogas

10.5.2.3. SSD slibdroogtechniek

10.5.2.4. Stikstof strippen uit geconcentreerde afvalwaterstroom

10.5.2.5. CO2 vastleggen/ energie produceren met microbiële brandstofcel

10.5.3. Vormgeven

10.5.3.1. TDH

10.5.4. realiseren