Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

OSKÄRPA by Mind Map: OSKÄRPA
4.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

OSKÄRPA

DETEKTOR oskärpa

när signalen ska omvandlas till en bild så kommer elektroniken och utrustning "lägga till" oskärpa

exempel

bildplattor-fotonen ska absorberas->, förstärkningsskärm foton-ljus, ljus emitteras (skickas ut)->, ljuset sprids isotropisk (åt alla håll)->, oskärpa, ju tjockare materialet är desto mer spridning av ljus och oskärpa, men ju tjockare det blir ju mer ökar känsligheten i detektorn, dvs det kräver mindre dos

RITA

Diskussionsämne

Vad krävs av en detektor? VAd vill vi ha?

Vi vill ha 100% känslighet och superfin upplösning....kan vi få det?

Känslighet tradeoff mot upplösning

Tjockare detektionsmaterial ger oss högre känslighet men ofta bejhöver vi ett scintillationsmaterial för att omvandla fotonens energi till fler ljusfotoner, blir som en typ av multiplikation eller förstärkning, 100 tals ljusfotoner per rtgfoton. lJus omvandllas sedan till elektrisk signal...men ljusets isotropisk a spridning gör att ju tjockare kristallen blir desto sämre blir upplösningen. Högre känslighet på detektorn leder också till lägre patdos för samma signal...i.e. SNR.

OBJEKTS oskärpa

påverkas av

organ och strukturer i kroppen har inte väldefinierade kanter. Organ har ofta rundade kanter och de kommer därför se suddiga ut på röntgenbilden

RITA

undviks genom..

går inte riktigt att undvika, bättre kontrastupplösning leder dock till att denna oskärpa minska.

RITA

GEOMETRISK oskärpa

Fokus

fokusstorlek

avstånd

objekt till detektorn, placera objektet så nära detektorn som möjligt, detta innebär att projektionerna ofta är utformade för att det undersökta organet ska hamna så nära detektorn som möjligt. Fundera själv: Är det så?, OID

fokus till detektor, förutsatt att objektet är så nåra som möjligt, öka avstånd mellan rör och detektor., ex..För laterala projektioner- ökas avståndet, SID, använda finfokus, vad begränsar användandet av finfokus?, patienttjocklek, output, rörelseoskärpa pga längre exponeringstid

RITA

Förstoring

utnyttjas vid vissa mammografiundersökningar

luftgap gör att raster ej behövs

förstoring och oskärpa men uppvägs i viss mån av finfokus, inget raster gör att det krävs mindre mAs

RÖRELSE oskärpa

om objektet rör sig under exponering så blir bilden suddig

kontrollerbar

håll andan!

stå still

immobilisera, sandsäckar, kuddar, spännband, kompression

barn, gamla, sjuka darriga

okontrollerbar

t.ex. svårt att avbilda hjärtat utan att det blir suddigt

stora kärl

undviks genom att..., korta exponeringstider, vid lungus har man exp tider...få ms, korta exponeringstider kräver hög output av röntgenstrålning från röret dvs många fotoner på kort tid-det blir en belastning på röret.

oskärpa ses som suddighet i bilden

unsharpness

blur