Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OSKÄRPA by Mind Map: OSKÄRPA

1. DETEKTOR oskärpa

1.1. när signalen ska omvandlas till en bild så kommer elektroniken och utrustning "lägga till" oskärpa

1.2. exempel

1.2.1. bildplattor-fotonen ska absorberas->

1.2.1.1. förstärkningsskärm foton-ljus

1.2.1.2. ljus emitteras (skickas ut)->

1.2.1.3. ljuset sprids isotropisk (åt alla håll)->

1.2.1.4. oskärpa

1.2.1.5. ju tjockare materialet är desto mer spridning av ljus och oskärpa

1.2.1.6. men ju tjockare det blir ju mer ökar känsligheten i detektorn, dvs det kräver mindre dos

1.2.2. RITA

1.3. Diskussionsämne

1.3.1. Vad krävs av en detektor? VAd vill vi ha?

1.3.2. Vi vill ha 100% känslighet och superfin upplösning....kan vi få det?

1.3.3. Känslighet tradeoff mot upplösning

1.3.4. Tjockare detektionsmaterial ger oss högre känslighet men ofta bejhöver vi ett scintillationsmaterial för att omvandla fotonens energi till fler ljusfotoner, blir som en typ av multiplikation eller förstärkning, 100 tals ljusfotoner per rtgfoton. lJus omvandllas sedan till elektrisk signal...men ljusets isotropisk a spridning gör att ju tjockare kristallen blir desto sämre blir upplösningen. Högre känslighet på detektorn leder också till lägre patdos för samma signal...i.e. SNR.

2. OBJEKTS oskärpa

2.1. påverkas av

2.1.1. organ och strukturer i kroppen har inte väldefinierade kanter. Organ har ofta rundade kanter och de kommer därför se suddiga ut på röntgenbilden

2.1.2. RITA

2.2. undviks genom..

2.2.1. går inte riktigt att undvika, bättre kontrastupplösning leder dock till att denna oskärpa minska.

2.3. RITA

3. RÖRELSE oskärpa

3.1. om objektet rör sig under exponering så blir bilden suddig

3.2. kontrollerbar

3.2.1. håll andan!

3.2.2. stå still

3.2.3. immobilisera

3.2.3.1. sandsäckar

3.2.3.2. kuddar

3.2.3.3. spännband

3.2.3.4. kompression

3.2.4. barn, gamla, sjuka darriga

3.3. okontrollerbar

3.3.1. t.ex. svårt att avbilda hjärtat utan att det blir suddigt

3.3.2. stora kärl

3.3.3. undviks genom att...

3.3.3.1. korta exponeringstider

3.3.3.1.1. vid lungus har man exp tider...få ms

3.3.3.2. korta exponeringstider kräver hög output av röntgenstrålning från röret dvs många fotoner på kort tid-det blir en belastning på röret.

4. GEOMETRISK oskärpa

4.1. Fokus

4.1.1. fokusstorlek

4.2. avstånd

4.2.1. objekt till detektorn

4.2.1.1. placera objektet så nära detektorn som möjligt

4.2.1.1.1. detta innebär att projektionerna ofta är utformade för att det undersökta organet ska hamna så nära detektorn som möjligt. Fundera själv: Är det så?

4.2.1.2. OID

4.2.2. fokus till detektor

4.2.2.1. förutsatt att objektet är så nåra som möjligt, öka avstånd mellan rör och detektor.

4.2.2.1.1. ex..För laterala projektioner- ökas avståndet

4.2.2.2. SID

4.2.2.3. använda finfokus

4.2.2.3.1. vad begränsar användandet av finfokus?

4.2.3. RITA

4.3. Förstoring

4.3.1. utnyttjas vid vissa mammografiundersökningar

4.3.2. luftgap gör att raster ej behövs

4.3.3. förstoring och oskärpa men uppvägs i viss mån av finfokus, inget raster gör att det krävs mindre mAs

5. oskärpa ses som suddighet i bilden

5.1. unsharpness

5.2. blur