Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

OSKÄRPA by Mind Map: OSKÄRPA
4.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

OSKÄRPA

DETEKTOR oskärpa

när signalen ska omvandlas till en bild så kommer elektroniken och utrustning "lägga till" oskärpa

exempel

Diskussionsämne

OBJEKTS oskärpa

påverkas av

undviks genom..

RITA

GEOMETRISK oskärpa

Fokus

avstånd

Förstoring

RÖRELSE oskärpa

om objektet rör sig under exponering så blir bilden suddig

kontrollerbar

okontrollerbar

oskärpa ses som suddighet i bilden

unsharpness

blur