SSG

Ledningsstruktur NY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SSG by Mind Map: SSG

1. S0 LEDNING

1.1. Chef SSG

1.1.1. Pelle

1.1.1.1. Chef över alla andra sektioner

1.1.1.2. Föreningsföreträdare

1.1.1.3. Juridisk person

1.2. Stabschef

1.2.1. Carlbark

1.2.1.1. Chefens piska och verkställare

1.2.1.2. Leder den vardagliga ruljansen

1.2.1.3. Kallar till möten

1.2.1.3.1. Dokumenterar

1.3. S1 PERSONAL

1.3.1. C S1

1.3.1.1. Carlbark

1.3.2. Personaladmin

1.3.2.1. Carlbark

1.3.2.1.1. Värva och bemanna förflyttningar och nyplaceringar

1.3.2.1.2. Medlemsmatrikel

1.3.2.1.3. SSG PERSONAL

1.3.3. Bemannar SSG

1.3.3.1. Carlbark

1.3.3.1.1. Koordinerar S-bemanning

1.3.4. Rekrytering

1.3.4.1. Carlbark

1.3.4.1.1. Fadderskap

1.3.4.1.2. Ta hand om gamla som lämnat

1.3.5. PR

1.3.5.1. Carlbark

1.3.5.1.1. Reddit

1.3.5.1.2. YouTube

1.3.5.1.3. Svenska spelforum

1.3.5.1.4. Dreamhack

1.3.6. Extern Samverkan

1.3.6.1. Carlbark

1.3.6.1.1. Extern klansamverkan JointOps

1.4. S2 UNDERRÄTTELSE

1.4.1. C S2

1.4.1.1. Edwin

1.4.2. Uppdrag

1.4.2.1. Edwin

1.4.2.1.1. Uppdragsskapande

1.4.2.1.2. Scenario

1.4.2.1.3. Utbildning

1.4.2.1.4. Förvaltar Framework

1.4.3. Zeus

1.4.3.1. Edwin

1.4.3.1.1. Stöd under träning

1.5. S3 OPERATIONER

1.5.1. C S3

1.5.1.1. Kalle

1.5.1.1.1. Leder den taktiska verksamheten

1.5.1.1.2. Tar fram SOP

1.5.2. AS

1.5.2.1. Kalle

1.5.3. BS

1.5.3.1. Carlbark

1.5.4. VL

1.5.4.1. Traxx

1.6. S5 UTBILDNING

1.6.1. C S5

1.6.1.1. Skipper

1.6.2. Träning

1.6.2.1. Skipper

1.6.3. GSU

1.6.3.1. NinjaNils

1.6.4. ASU

1.6.4.1. Dudemeister

1.6.5. Chefsutbildning

1.6.5.1. Kalle

1.6.5.1.1. Viktor

1.6.5.1.2. Dudemeister

1.6.6. Utveckling

1.6.6.1. Hilo

1.6.6.2. Viktor

1.7. S6 TEKNIK

1.7.1. C S6

1.7.1.1. Hovstadius

1.7.2. Hemsida

1.7.3. Server

1.7.4. TS

1.7.5. Sync

1.7.6. XML

1.7.6.1. Hultin

1.7.7. Streaming

1.7.7.1. Tiinusen

1.8. S8 FÖRENING

1.8.1. C S7

1.8.1.1. Carlbark

1.8.2. Förening

1.8.2.1. Carlbark

1.8.3. Studieförbund

1.8.3.1. AVE

1.8.4. Ekonomi

1.8.4.1. Skipper

1.8.4.1.1. Inköp

1.8.4.1.2. Redovisning