Розробка тестів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Розробка тестів by Mind Map: Розробка тестів

1. критеріально-орієнтований

1.1. Призначення

1.1.1. визначення підготовленості

1.1.2. надання інформації

1.1.2.1. висновок щодо навчальних досягнень

1.1.3. педагогічні вимірювання

1.1.4. інтерпретацію результатів

1.2. Види

1.2.1. визначення рівня індивідуальних досягнень

1.2.2. кваліфікаційні тести

1.2.2.1. критеріальні бали

1.3. Приклади

1.3.1. Тест на водійські права

1.3.2. Тести відділу кадрів

1.3.3. Всюди, де не потрібна роздільна здатність

2. нормативно-орієнтований

2.1. нормативна група

2.2. Нормативно-орієнтовані бали

2.3. Тестові норми

2.4. Диференціювання

2.5. Мета створення тесту

2.5.1. зіставлення індивідуального тестового балу, отриманого даним студентом, з балами, отриманими іншими студентами

2.6. Методи проведення статистичної обробки результатів тестування

2.6.1. базуються на статистичних даних

2.7. Технологія аналізу та підбору тестових завдань

2.7.1. статистичні показники (рівень складності та роздільна здатність) відіграють важливу, а підчас і визначальну роль при формуванні тестових завдань

2.8. Приклади

2.8.1. Зрізи в навчальних закладах

2.8.2. ЗНО

2.8.3. Рейтингове оцінювання

3. Відмінності

3.1. Мета створення тесту

3.1.1. Критеріально-орієнтовані тести

3.1.1.1. оцінки підсумкового рівня знань студентів та відповідності цього рівня державним стандартам або навчальній програмі

3.1.1.2. виявлення студентів, що досягли необхідного рівня знань, в тому числі і професійної компетенції

3.1.1.3. оцінки ефективності навчальної програм та відповідних методик у визначеному навчальному закладі

3.1.2. Нормативно-орієнтовані тести

3.1.2.1. зіставлення індивідуального тестового балу, отриманого даним студентом, з балами, отриманими іншими студентами

3.2. Рівень деталізації змістовної області

3.2.1. Критеріально-орієнтовані тести

3.2.1.1. значно детальнішою специфікацією змісту

3.3. методи проведення статистичної обробки результатів тестування

3.3.1. Нормативно-орієнтовані тести

3.3.1.1. базуються на статистичних даних

3.3.2. Критеріально-орієнтовані тести

3.3.2.1. не відносяться до якої б то не було нормативної групи або вибірки студентів. Індивідуальний бал студента інтерпретується по відношенню до частки успішно засвоєного навчального матеріалу

3.4. технологія аналізу та підбору тестових завдань

3.4.1. Нормативно-орієнтовані тести

3.4.1.1. статистичні показники (рівень складності та роздільна здатність) відіграють важливу, а підчас і визначальну роль при формуванні тестових завдань

3.4.2. Критеріально-орієнтовані тести

3.4.2.1. статистичні характеристики (рівень складності та роздільна здатність) завдань не є основним чинником для їх включення до складу тесту або, навпаки, виключення із нього. Головна вимога відбору завдань у критеріально-орієнтований тест – це їх відповідність (конгруентність) визначеній змістовній області