Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WEBQUEST by Mind Map: WEBQUEST

1. HELBURUA: Helburu garbi bat izanda internet bidez garraiatzeko, iturri ezberdinetako informazioa aukeratzeko eta datuak errekuperatzeko zein pentsamendu kritiko baten gaitasunak garatzea.

2. WEBQUESTAREN OSAGAIAK

2.1. SARRERA: Zein dira ikasleek erantzun beharreko galderak?

2.1.1. Zein dira gaiaren interes gune garrantzitsuenak?

2.1.2. Zein dira gaiaren inguruko arazo nagusiak?

2.1.3. EGINKIZUNA Zein da ikasleak burutu beharreko eginkizuna?

2.1.3.1. Eginkizunak bere barruan beste hainbat azpi eginkizun ditu?

2.1.3.2. Ikasle guztien inplikazioa eskatzen du honako egiteko horrek?

2.1.3.3. PROZESUA Ikasleak eman beharreko pausu bakoitza zehazten

2.1.3.3.1. ERREKURTSOAK -ARTIKULUAK -MUSIKA -MARRAZKIAK LIBURUAK -ELKARRIZKETAK…

2.1.3.3.2. EBALUAZIOA Zer egin behar dute ikasleek eskuraturiko ezagutza horrekin? Nola baloratuko zaie ezagutza hori?

3. Webquest batek, irakasleak gai edo arazo bat planteatu eta hortik abiatuta web orrialde bat sortu eta egitekoa ikasleari aurkeztean datza. Lehenik eman beharreko pausuak eta egin beharrekoak deskribatzen dizkie, eta ondoren informazio iturri ezberdinak eta ebaluatzeko erabiliko dituen aldagaiak aurkezten dizkie.

3.1. 1-SARRERA Arazoaren, gaiaren inguruko beharrezko informazioa eskaintzen die ikasleei. Honen helburua ariketa interesgarri eta erakargarri egitea da, horrela ikasleak motibatu eta beraien interesa bermatzeko.

3.1.1. 2-ARIKETA Egin daitekeen eta interesgarria den zerbaiten deskripzio formala da. Ikasleek Webquestaren amaieran buruturik izan beharko dutena. Guzti horren azken produktua, argazki bidezko aurkezpen bat, ahozko azalpen bat, bideo bat, web orrialde bat edo antzerki bat izan liteke. Hau da webquestaren atalik garrantzitsuena.

3.1.1.1. 3-PROZESUA Eginkizuna burutu ahal izateko ikasleak eman beharreko pausuak deskribatzen ditu.

3.1.1.1.1. 4-BALIABIDEAK Ikasleari laguntzeko helburuarekin, irakasleak aurkituriko web orrialdeak dira. Hauek aurrez zehaztuta izaten ditu irakasleak, horrela ikasleei atentzioa aukeraturiko gaiarengan jartzea ahalbideratzen zaie. Gaur egungo webquest ererdu berri batzuek, atal honen baitan kokatzen dute ikasleei duten denboraren kudeaketa nola egin azaltzeko gida. Horrez gain, laguntza bisualen, mapa kontzeptualen, zein diagramen bitartez, ikasleei egitekoa burutzeko modua erakusten zaie.

4. WEBQUEST BAT ERATZEKO JARRAITU BEHARREKO PROZESUA

4.1. Webquesterako egokia den arazo edo gai bat aukeratu

4.1.1. Diseinurako eredu bat aukeratu

4.1.1.1. Ikasleak nola ebaluatuko diren deskribatu

4.1.1.1.1. Prozesua diseinatu

5. DEFINIZOA: sarean egiten den informazioaren bilaketa edo iekrketa da.

6. Rodríguez Garcíak (s.f) hórrela definitzen du webquesta:

6.1. •Ikaskuntzarako eredu simple eta aberats bat da, zeinek ikasketa koooperatiboan zein ikerketa prozesuetan oinarrituz Internetaren erabilera egoki bat bultzatzen duen.

6.2. •Bere oinarrian irakasleak edo norbaitek bideraturiko ikerketa prozesua da.

6.3. •Internetek eskaintzen dituen baliabideetan oinarrituz, ikasleak ikertzera animatu eta horien pentsamendu kritikoa, sormena eta erabakiak hartzeko jarrera sustatzen dituen metodologia bat da.

7. BI WEBQUEST MOTA EZBERDINDU DAITEZKE:

7.1. HARTZAILEAREN ARABERA: Ikasleentzat Irakasleentzat

7.2. IRAUPENAREN EDO ANPLITUDEAREN ARABERA: Aste bete edo gehiago Miniquest: klase bateko edo bi klasetako iraupena duena