Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren" by Mind Map: Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren"

Oppervlaktebenadering

uit het hoofd leren

re-productiegerichte benadering

praktisch georienteerd

Dieptebenadering

verwerven van inzicht

betekenisgerichte benadering

theoretisch georienteerd

"Er zijn kwalitatieve verschillen in leerresultaten, die terug te voeren zijn op kwalitatieve verschillen in het voorafgaande leerproces

Overige benaderingen

Toepassingsgerichte benadering (Vermunt)

Strategische benadering (Entwistle & Biggs)

Ongerichte benadering (Vermunt)

Chinese paradox (Marton, 1997)

memoriseren zonder inzicht

memoriseren van betekenis, memoriseren van inzicht

"Een leerstijl die bij het ene vak goed werkt, kan bij een ander vak juist problemen opleveren"

Bezwaar tweedeling

Pedagogisch

Organisatorisch-didactisch