Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren" by Mind Map: Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren"

Oppervlaktebenadering

uit het hoofd leren

re-productiegerichte benadering

Kennisgerichte leerstijl?

praktisch georienteerd

"Ook voor docenten in opleiding is het de vraag of gerichtheid op 'uitproberen in de praktijk' altijd een slechtere uitgangspositie inhoudt dan een meer theoretische en reflectie gerichtheid", leren door doen kan leiden tot gebrek aan volledigheid/diepgang, theoretische/intellectuele benadering kan leiden tot ontbreken aansluiting praktijk

Dieptebenadering

verwerven van inzicht

betekenisgerichte benadering

theoretisch georienteerd

open-betekenisgericht

gesloten betekenisgericht

"Er zijn kwalitatieve verschillen in leerresultaten, die terug te voeren zijn op kwalitatieve verschillen in het voorafgaande leerproces

Overige benaderingen

Toepassingsgerichte benadering (Vermunt)

gebruikswaarde van de stof

verbeelding, intuitie en/of praktisch inzicht

Strategische benadering (Entwistle & Biggs)

gericht op behalen resultaten

Ongerichte benadering (Vermunt)

twijfel over de te volgen studieaanpak

inactief-overlevingsgerichte benadering

Chinese paradox (Marton, 1997)

memoriseren zonder inzicht

memoriseren van betekenis, memoriseren van inzicht

"Een leerstijl die bij het ene vak goed werkt, kan bij een ander vak juist problemen opleveren"

Bezwaar tweedeling

Pedagogisch

indeling van betere en slechtere lerenden

Organisatorisch-didactisch

Of een leerstijl goed is hangt af van de leeromgeving, keuze door creatieve docent, Professionele docenten bij voorkeur breed moeten kunnen denken en werken, lesgeven en lesmethoden zo vormgeven dat er voor alle leerstijlen iets uit te halen valt., wat te doen met leerlingen die een afwijkende leerstijl hebben, Valkuil 1: zonder meer mee gaan met iemands leerstijl, Valkuil 2: iemands leerstijl negeren