Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hedehusene.org by Mind Map: Hedehusene.org
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hedehusene.org

Budskab

HH kan selv

Ideer og initiativer i HH

HH gør det sammen

Funktioner

MEC

Foreningshåndbog for Hedehusene-Fløng, Snak med rikke i CK

Energi og energibesparelser (gode lokale eksempler), Beskrivelse af Fløng klimaforening

Større grad af selvforsyning (på offentlige arealer, i private haver, i oplandet til Hedehusene), Åbne have arrangementer, Nøddetræs aktioner, Kortlægning af Spiselige buske og træer, Involvere skoleelever, Bruge GPS m.m., Eksempel fra Holland

Kort sigt

Kalender (direkte link til Kultunaut), Hvem sørger for at fylde på Kultunaut?, Kulturelle aktiviteter

Hedemarkedet (planer/ideer til indhold), Evt. diskussionsforum?

Mere kultur, Arrangementer, Hedens kulturdag

Samarbejdspartnere

lang sigt

Kortlægning af HH - historier, holdning/ideer og ressourcer, Opslagstavlen (hvem har hvad i overskud?), Evt kombineret med fysiske" "opslagstavler, synliggøre muligheder, men også udfordringer, Skabe kontakt mellem mennesker og skabe rammer for "urbane pionerer" (lokale ildsjæle., Undersøge muligheder for en opsøgende indsats, Snak med Rune

Mål

Inspirere og hjælpe hinanden

det er fantastisk

Bruge Hedehusenes ressourcer bedre

Social bæredygtighed

sikre at flere deltager

Rummelighed

Fysisk bæredygtighed

Energibesparelse m.m.

Social/urban entreprenørskab

Skabe bedre rammer for de "urbane pionerer"

Katalysere nye ideer og initiativer

Referencer

http://www.mec-ht.dk/

Diskussion og lokale initiativer

http://fairstead.org/

http://www.harringayonline.com/

Lokal nyheder

http://christianshavnskvarter.dk/, Et eksempel på et lokalt forankret men måske også lidt satisk site

Engelsk projekt om lokale medier

Rapport med mange referencer

Hedehusene på Facebook

http://www.facebook.com/pages/Hedehusene-Denmark/Hedehusene-xD/120531253478?v=wall

Workshopwebsite

http://humtek.posterous.com/

kortlægning med twitter, http://humtek.posterous.com/tag/twittermap

Supertanker kortlægning

Video med eksempler på kortlægning, http://www.supertanker.info/?p=1328

Video med brug af Twitter (engelsk), http://www.supertanker.info/?p=1318

Målgruppe

Alle der bor eller arbejder i Hedehusene

Husk Fløng

Opsøgende indsats i "landsbyerne"

Særligt fokus på unge

Samarbejde med skoler

Børnefamilier