Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mechanika hmotného bodu by Mind Map: Mechanika
hmotného
bodu
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mechanika hmotného bodu

Dynamika

účinky síly

pohybové

deformační

Newtonovy pohybové zákony

zákon setrvačnosti

zákon síly

zákon akce a reakce

veličiny

síla

hybnost

třecí síla

odporová síla

dostředivá síla

setrvačná síla

odstředivá síla

vztažné soustavy

inerciální

neinerciální

zákony zachování

hmotnosti

hybnosti

Kinematika

dělení pohybů

podle trajektorie, přímočarý, křivočarý

podle rychlosti, rovnoměrný, nerovnoměrný

veličiny

dráha

rychlost

zrychlení

příklady pohybů

rovnoměrný

rovnoměrně zrychlený

volný pád

rovnoměrný pohyb po kružnici