Mechanika hmotného bodu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mechanika hmotného bodu by Mind Map: Mechanika hmotného bodu

1. Dynamika

1.1. účinky síly

1.1.1. pohybové

1.1.2. deformační

1.2. Newtonovy pohybové zákony

1.2.1. zákon setrvačnosti

1.2.2. zákon síly

1.2.3. zákon akce a reakce

1.3. veličiny

1.3.1. síla

1.3.2. hybnost

1.3.3. třecí síla

1.3.4. odporová síla

1.3.5. dostředivá síla

1.3.6. setrvačná síla

1.3.7. odstředivá síla

1.4. vztažné soustavy

1.4.1. inerciální

1.4.2. neinerciální

1.5. zákony zachování

1.5.1. hmotnosti

1.5.2. hybnosti

2. Kinematika

2.1. dělení pohybů

2.1.1. podle trajektorie

2.1.1.1. přímočarý

2.1.1.2. křivočarý

2.1.2. podle rychlosti

2.1.2.1. rovnoměrný

2.1.2.2. nerovnoměrný

2.2. veličiny

2.2.1. dráha

2.2.2. rychlost

2.2.3. zrychlení

2.3. příklady pohybů

2.3.1. rovnoměrný

2.3.2. rovnoměrně zrychlený

2.3.3. volný pád

2.3.4. rovnoměrný pohyb po kružnici