Однорідні члени речення

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Однорідні члени речення by Mind Map: Однорідні члени речення

1. Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного.

2. Частини речення, що виконують однакову синтаксичну роль, відносяться до одного й того самого члена речення і поєднуються між собою сурядним зв'язком.

3. У реченні однорідні члени можуть поєднуватися за допомогою:

3.1. Сполучників сурядності

3.1.1. Теслярі робили мости на Дніпрі і Дінці, і на тихому Збручі

3.2. Інтонації, що на письмі позначається комою або крапкою з комою

3.2.1. В один день затопило ліси, сінокоси, городи

3.3. Обох цих способів

3.3.1. Сонце росло, палало і тихо спускалося додолу

3.4. Однорідними можуть бути будь-які (і головні, і другорядні) члени речення.

3.5. Здебільшого однорідні члени речення виражаються однією і тією ж частиною мови, але в ролі однорідних членів можуть виступати й різні частини мови

3.5.1. Хоч був тато грізним, але нас дуже любив

3.6. Однорідні члени речення бувають непоширені й поширені

3.6.1. Широкою, вкритою туманом долиною верталися додому

3.7. У реченні може бути не один, а кілька рядів однорідних членів

3.7.1. Верби й верболози сіро-зеленим туманом котились по луці і закривали подекуди воду

3.8. Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією переліку.

4. Однорідні члени разом пов'язані тим самим підрядним зв'язком

5. Не є однорідними членами речення

5.1. Повторювані слова, які вживаються в реченні для підкреслення кількості предметів, тривалості дії, вираження емоційності; вони розглядаються як єдиний член речення

5.1.1. Квітки куплю в переході, ніжну, ніжну красу, радість в теплих долонях в дім принесу, принесу

5.2. Повторювані однакові форми слів, об'єднані частками не, так

5.2.1. Хоч не хоч, писати так писати, дивиться не надивиться

5.3. Стійкі словосполучення з парними сполучниками і…і, ні…ні

5.3.1. Ні слуху ні духу, ні пава ні ґава, і сміх і гріх

5.4. Два однакові за формою дієслова, що позначають дію та її мету (піду подивлюся). Однорідні та неоднорідні означення. Між неоднорідними кома не ставиться. Однорідними слід вважати означення, які:

5.4.1. Характеризують предмет з одного погляду.

5.4.2. Вказують на споріднені ознаки одного предмета.