Однорідні члени речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Однорідні члени речення by Mind Map: Однорідні члени речення

1. Однорідні члени можуть поєднуватися за допомогою:

1.1. сполучників сурядності

1.2. інтонації, що на письмі позначається комою або крапкою з комою

1.3. обох цих способів

2. Однорідні члени речення бувають :

2.1. непоширені

2.2. поширені

3. Однорідні члени речення мають такі ознаки:

3.1. - займають позицію одного члена речення;

3.2. - пов’язані з тим самим членом речення підрядним зв’язком;

3.3. - виражають однотипні поняття;

3.4. - пов’язані між собою сурядним зв’язком;

3.5. - мають переважно однакове морфологічне вираження.

4. Не належать до однорідних членів речення:

4.1. - слова у фразеологічних зворотах

4.2. - слова в однаковій формі, що виступають єдиним присудком

4.3. - слова, що повторюються з метою підкреслення тривалості дії, множини предметів

5. Граматичними засобами вираження однорідності є сурядні сполучники:

5.1. - єднальні

5.2. - протиставні

5.3. - розділові

6. Розділові знаки між однорідними членами речення

6.1. Кома не ставиться:

6.1.1. - коли розділові та єднальні сполучники вжиті один раз:

6.1.2. - між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух і його мету:

6.1.3. у стійких фразеологічних висловах:

6.2. Кома ставиться:

6.2.1. - між однорідними членами, коли немає сполучників:

6.2.2. - між однорідними членами речення, з’єднаними протиставними сполучниками:

6.2.3. - між однорідними членами речення, з’єднаними повторюваними сполучниками:

6.2.4. - між парами однорідних членів, з’єднаних сполучниками:

6.3. Крапка з комою

6.3.1. ставиться між однорідними членами речення, коли вони значно поширені або мають свої розділові знаки, або значно віддалені за змістом:

6.4. Тире ставиться:

6.4.1. - між однорідними членами речення при протиставленні:

6.4.2. - коли наступний однорідний член (присудок) виражає причину, наслідок, швидку зміну подій, уточнення: