Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IMATGES by Mind Map: IMATGES

1. 4.DRETS

1.1. La propietat intel-lectual

1.2. Les llicències de continguts digitals

1.3. Utilitzacions educatives

2. 2.FABRICAR

2.1. Fotografia digital

2.2. Escàner

2.3. Programaris

3. 3.TROBAR

3.1. Criteris

3.2. Models econòmics

3.3. Tipus de fons

3.4. Wiki : col-leció d'enllaços

4. 5.UTILITZAR

4.1. Salvaguardar i Evaluar la qualitat

4.1.1. Eines per a la salvaguarda i l'evaluació

4.1.2. Criteris de qualitat

4.1.3. Preservació

4.2. Retocar i preparar

4.2.1. Programaris de retoc

4.2.2. Contextes d'utilització

4.2.3. Criteris i accions

4.2.4. Retocs i filtres

4.2.5. Qué fer i com

5. 1.DEFINICIONS

5.1. Imatge

5.2. Tipus

6. Mapa realitzat per Carmen Rodriguez - www.in-formation-numerique.net/cat/index.html