Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IMATGES by Mind Map: IMATGES

1. 4.DRETS

1.1. La propietat intel-lectual

1.2. Les llicències de continguts digitals

1.3. Utilitzacions educatives

2. 5.UTILITZAR

2.1. Salvaguardar i Evaluar la qualitat

2.1.1. Eines per a la salvaguarda i l'evaluació

2.1.2. Criteris de qualitat

2.1.3. Preservació

2.2. Retocar i preparar

2.2.1. Programaris de retoc

2.2.2. Contextes d'utilització

2.2.3. Criteris i accions

2.2.4. Retocs i filtres

2.2.5. Qué fer i com

3. Mapa realitzat per Carmen Rodriguez - www.in-formation-numerique.net/cat/index.html

4. 2.FABRICAR

4.1. Fotografia digital

4.2. Escàner

4.3. Programaris

5. 3.TROBAR

5.1. Criteris

5.2. Models econòmics

5.3. Tipus de fons

5.4. Wiki : col-leció d'enllaços

6. 1.DEFINICIONS

6.1. Imatge

6.2. Tipus