A ORATORIA. CICERÓN

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A ORATORIA. CICERÓN by Mind Map: A ORATORIA. CICERÓN

1. CICERÓN

1.1. Vida

1.1.1. Arpino

1.1.2. Bo estudante, destreza oral

1.1.3. Roma: político

1.1.3.1. Cuestor

1.1.3.2. cursus honorum

1.1.3.2.1. cónsul 63aC

1.1.3.3. Conxuración de Catilina

1.1.3.3.1. enfrentouse a Marco Antonio - asasinado

1.2. Obra

1.2.1. Cartas

1.2.1.1. mostran a súa personalidade

1.2.1.2. Epistulae ad familiares, Epistulae ad Atticum, Epistulae ad Quintum fratrem,n Epistolae ad Marcum Brutum

1.2.2. Retórica

1.2.2.1. tratados de retórica

1.2.2.2. Brutus, De optimo genere oratorum....

1.2.3. Discursos

1.2.3.1. Xudiciais

1.2.3.1.1. De defensa: en favor de amigos, protexidos ou simples clientes

1.2.3.1.2. De acusación

1.2.3.2. Políticos

1.2.3.2.1. Catilinarias

1.2.3.2.2. Filípicas

1.2.4. Filosofía

1.2.4.1. analiza o pensamento da maioría das escolas filosóficas gregas: Academia e Liceo

1.2.4.2. de Platón de quen tomou os títulos, os temas e a forma dialogada para os seus tratados políticos De re publica e De legibus

1.2.4.3. esforzo por crear un vocabulario apto para a expresión de temas filosóficos

1.3. Retórica posterior a Cicerón

1.3.1. Imperio

1.3.1.1. Senado perdía a maioría das súas competencias

1.3.1.1.1. a oratoria practícase nas escolas

1.3.2. Autores

1.3.2.1. Marco Anneo Séneca o Retórico

1.3.2.2. Gaio Cornelio Tácito

1.3.2.3. Marco Fabio Quintiliano

1.4. Curiosidade

1.4.1. Lore ipsum

1.4.1.1. empregado como texto de recheo

2. ORATORIA

2.1. Introducción

2.1.1. A oratoria é a arte de falar diante dun auditorio (ars dicendi) coa finalidade de agradalo e persuadilo nalgún sentido. O orador (orator) é o artífice (artifex), quen elabora e pronuncia o discurso (oratio). O coñecemento e dominio das regras desta arte, denominadas no seu conxunto retórica (rhetorica), é a elocuencia (eloquentia). O orador debe ser, pois, un experto na arte de falar (dicendi peritus).

2.1.2. Posidonio de Rodas

2.1.2.1. incluiu a retórica entre as artes liberais

2.1.2.1.1. 7 artes liberais

2.2. Principios de retórica grega

2.2.1. tipos de discurso

2.2.1.1. Tò dikanikòn génos = lat. genus iudiciale

2.2.1.1.1. xénero xudicial

2.2.1.2. Tò symbouleutikòn génos = lat. genus deliberativum

2.2.1.2.1. xén. deliberativo

2.2.1.3. Tò epideiktikòn génos = lat. genus demonstrativum

2.2.1.3.1. xén. demostrativo

2.2.2. Partes da oratoria

2.2.2.1. inventio (ideas)

2.2.2.2. Ordo ou dispositio (distribución)

2.2.2.2.1. partes

2.2.2.2.2. finalidade

2.2.2.3. elocutio (roupaxe lingüística)

2.2.2.4. memoria

2.2.2.5. Pronuntiatio ,declamatio o actio. (exposición oral do discurso)

2.3. Oratoria en Roma

2.3.1. Forum

2.3.1.1. lugar onde a elocuencia adquiría plenamente o seu valor

2.3.2. Comitium

2.3.2.1. lugar de celebración dos Comitia tributa, a asemblea lexislativa de Roma,

2.3.2.2. os oradores se lucían, xa fose propoñendo leis ou combaténdoas, dende os Rostra

2.3.3. Ata o século I a.C. a oratoria ensinouse en grego

2.3.3.1. I a.C. apareceron tratados de retórica escritos en latín

2.3.3.1.1. varias escolas de retórica