Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Oratoria by Mind Map: Oratoria

1. Introducción

1.1. definición

1.1.1. ars dicendi

1.1.2. orator

1.1.2.1. artifex

1.1.3. rethorica

1.1.3.1. eloquentia

1.1.4. dicendi peritus

1.2. Posidonio de Rodas

1.2.1. artes liberais

1.2.1.1. Trivium

1.2.1.1.1. Retórica

1.2.1.1.2. Gramática

1.2.1.1.3. Dialéctica

1.2.1.2. Quadrivium

1.2.1.2.1. Música

1.2.1.2.2. Aritmética

1.2.1.2.3. Xeometría

1.2.1.2.4. Astronomía

2. Principios da retórica

2.1. Tipos de discurso

2.1.1. genus iudiciale

2.1.2. genus deliberativum

2.1.3. genus demonstrativum

2.2. Oratoriae partes

2.2.1. Inventio

2.2.2. Ordo ou dispositio

2.2.3. Elocutio

2.2.4. Memoria

2.2.5. Pronuntiatio,declamatio ou actio

2.3. Orationis partes

2.3.1. Exordium

2.3.2. Narratio

2.3.3. Argumentatio

2.3.4. Epilogus ou peroratio

2.4. Finalidade do discurso

2.4.1. persuadere

2.4.1.1. docere

2.4.1.2. delectare

2.4.1.3. movere

3. A Oratoria en Roma

3.1. Forum

3.1.1. Comitium

3.1.1.1. Comitia tributa

3.1.1.1.1. Rostra

3.1.2. Curia

3.1.2.1. sede do Senado

3.1.3. puteal de Libón

3.1.3.1. tribunal do pretor

3.2. primitiva oratoria en Roma

3.2.1. Marco Porcio Catón

3.2.1.1. Rem tene, verba sequentur

3.3. República romana

3.3.1. mediados do S. II a.C.

3.3.1.1. desenvolvemento da oratoria

3.3.2. escolas de retórica

3.3.2.1. asiática

3.3.2.1.1. Ortensio

3.3.2.2. ática

3.3.2.2.1. Licinio Calvo e M. Xunio Bruto

3.3.2.3. rodia

3.3.2.3.1. Cicerón

4. Cicerón

4.1. Vida

4.1.1. Marco Tulio: 106 a.C en Arpino

4.1.2. 16 anos: trasladouse á metrópole

4.1.3. estudos baixo a tutela do xurista Quinto Mucio Escévola

4.1.4. Cicerón defende a Sexto Roscio, terrateniente adiñeirado

4.1.5. carreira militar ás ordes de Pompeio Estrabón, o pai de Pompeio Magno

4.1.6. Casou con Terencia

4.1.7. elixido cuestor no 76 a. C.

4.1.8. "homo novus"

4.1.8.1. cursus honorum: edil no 69 a.C

4.1.8.2. pretor no 67 a.C

4.1.8.3. cónsul no 63 a.C

4.1.9. éxito contra a conxuración de Catilina

4.1.10. fóra do “primeiro triunvirato”

4.1.11. exilio por Clodio e César

4.1.12. volve a Roma ca axuda de Pompeio e Milón

4.1.12.1. Pro Milone

4.1.13. nomeado de mala gana procónsul en Cilicia (Asia Menor) no 51 a.C

4.1.14. derrotado Pompeio en Farsalia (48 a.C), Cicerón retirouse da vida política, logo de ser perdoado por César

4.1.15. retirouse a Túsculo e dedicouse ás letras e á filosofía.

4.1.16. enfrontouse ao poderoso triunviro Marco Antonio

4.1.16.1. Filípicas

4.1.16.1.1. asasinado en Formio en outubro do 43 a. C.

4.2. Obra

4.2.1. Cartas

4.2.1.1. Epistulae ad familiares

4.2.1.2. Crónica o Liber annalis

4.2.1.3. Ático

4.2.1.3.1. Epistulae ad Atticum

4.2.1.4. Epistulae ad Quintum fratrem

4.2.1.4.1. irmán Quinto

4.2.1.5. Epistolae ad Marcum Brutum

4.2.2. Retórica

4.2.2.1. De oratore e Orator

4.2.2.2. Brutus

4.2.2.3. De optimo genere oratorum

4.2.2.4. Partitiones oratoriae

4.2.2.5. Topica

4.2.3. Discursos

4.2.3.1. Discursos xudiciais

4.2.3.1.1. De defensa (pro)

4.2.3.1.2. De acusación (in)

4.2.3.2. Discursos políticos

4.2.4. Filosofía

4.2.4.1. análise

4.2.4.1.1. Academia (Platón)

4.2.4.1.2. Liceo (Aristóteles)

4.2.4.1.3. Estoa (estoicos)

4.2.4.2. creación dun vocabulario filosófico

4.2.4.3. morte da súa filla Tulia

4.2.4.3.1. Consolatio

4.2.4.4. De finibus bonorum et malorum

4.2.4.5. De officiis

4.2.4.6. De natura deorum

4.2.4.7. Cato Maior De senectute

4.2.4.8. Laelius De amicitia

4.2.5. Retórica posterior a Cicerón

4.2.5.1. novo réxime imperial

4.2.5.1.1. escolas

4.2.5.2. Marco Anneo Séneca o Retórico (55 a.C.-39-d.C.)

4.2.5.3. Gaio Cornelio Tácito (55-120 d.C.)

4.2.5.3.1. De oratoribus

4.2.5.4. Marco Fabio Quintiliano (30-100 d.C.)

4.2.5.4.1. De institutione oratoria

4.2.5.4.2. De causis corruptae eloquentiae