Copy of дієпріслівник

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of дієпріслівник by Mind Map: Copy of дієпріслівник

1. У реченні дієприслівник пов’язується з тим іменником, що й дієслово- присудок, і виступає у ролі обставини часу, причини, мети, умови чи способу дії

2. За більшістю ознак дієприслівник відносять до дієслівних форм.

3. це незмінювана дієслівна форма, що виражає додаткову дію, пояснюючи в реченні основне дієслово- присудок

4. відповідає на питання

4.1. що роблячи?

4.2. що зробивши?

5. СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ ДІЄПРИСЛІВНИКА

5.1. Дієприслівник має ознаки дієслова і прислівника. З дієсловом він має такі спільні ознаки:

5.1.1. Дієприслівник разом із залежними від нього словами створює дієприслівниковий зворот. Дієприслівниковий зворот у реченні виступає обставиною

5.1.1.1. Пірнувши у пітьму і безодню небуття, Олексій зосередився

5.1.2. керує іменником або займенником (працюючи з ними; їдучі машиною);

5.1.3. утворюється від дієслівних основ (прийти прийшовши);

5.1.4. зберігає вид того дієслова, від якого утворений (доконаний: посміхнувся посміхнувшись

5.1.5. має з дієсловом близьке значення (ідучи дорогою- йти дорогою).

5.2. 3. час:

5.2.1. минулий сказавши, бігши

5.2.2. теперішній киваючи, стежачи

6. З прислівником дієприслівник має такі спільні ознаки:

6.1. не змінюється;

6.2. у реченні виступає обставиною (Всі принишкли, вслухаючись у тишу).

7. 1. перехідність:

7.1. перехідні:беручи (що?), вітаючи (кого?)

7.2. неперехідні;співаючи, ідучи

8. 2. вид:

8.1. недоконаний вид думаючи, ведучи

8.2. доконаний вид взувши, передпочивши