TT58-Mẫu 03: TAI NẠN GIAO THÔNG TUẦN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TT58-Mẫu 03: TAI NẠN GIAO THÔNG TUẦN by Mind Map: TT58-Mẫu 03: TAI NẠN GIAO THÔNG TUẦN

1. Tai nạn giao thông

1.1. Số vụ xảy ra

1.2. Số người chết

1.3. Số người bị thương

1.4. Thiệt hại tài sản

1.4.1. Oto

1.4.2. Moto xe máy

1.4.3. Ước tính (Triệu đồng)

2. Tuyến đường

2.1. Cao tốc

2.2. Nội thị

2.3. Nông thôn

2.4. Tỉnh lộ

2.5. Quốc lộ

2.6. Khác

3. Phương tiện gây tai nạn

3.1. Ô tô

3.2. Mô tô, Xe máy

3.3. Khác

4. Nguyên nhân gây tai nạn

4.1. PT không đảm bảo an toàn kỹ thuật

4.2. Do người đi bộ

4.3. Do công trình giao thông

4.4. Khác

4.5. Do người điều khiển vi phạm

4.5.1. Tốc độ chạy xe máy

4.5.2. Làn đường, phần đường

4.5.3. Vượt xe

4.5.4. Chuyển hướng

4.5.5. Tránh xe

4.5.6. Không nhường đường

4.5.7. Sử dụng rượu bia

4.5.8. Báo hiệu đường bộ

4.5.9. Quy trình thao tác lái xe

4.5.10. Dừng đỗ

4.5.11. Không giấy phép lái xe

5. Kết quả điều tra giải quyết

5.1. Xử lý hành chính

5.1.1. Tổng số vụ

5.1.2. Số vụ ra quyết định xử phạt

5.1.3. Số trường hợp tước GPLX

5.1.4. Số tiền phạt (Triệu đồng)

5.2. Khởi tố điều tra

5.3. Số vụ ra quyết định không khởi tố

5.4. Số vụ chuyển điều tra quân đội

5.5. Số vụ đang điều tra