Środowisko Społeczne - SOCJOLOGIA

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Środowisko Społeczne - SOCJOLOGIA by Mind Map: Środowisko Społeczne - SOCJOLOGIA

1. Kreuje nowe siły

1.1. poznawcze

1.2. analityczne

1.3. socjotechniczne

1.3.1. postawy

1.3.2. zachowania

1.3.3. opinie

1.4. organizacyjne

2. Socjalizacja

2.1. Socjalizacja

2.1.1. Pierwotna

2.1.1.1. rodzina

2.1.2. Wtórna

2.1.2.1. szkoła, grupy przynależnościowe

2.2. Proces Wychowania

2.2.1. Gromadzenie

2.2.1.1. Sprawności

2.2.1.2. Uiejętności

2.2.1.3. Dyspozycyjności

3. Sieć

4. Integracja

4.1. Fizyczna

4.2. Społeczna

4.3. Psychiczna

4.4. Kulturowa

5. By zmieniać

6. By kreować

7. Uniwesum

8. Środowisko społeczne

8.1. Wpływające

8.1.1. przez Osoby

8.1.2. przez kulture

8.1.3. przez jednostkę

8.2. Statyczne

8.3. Dynamiczne

9. Założenia środowiska Społecznego

9.1. Bliskość

9.1.1. Przestrzenna

9.1.2. Emocjonalna

9.2. Niezmienność

9.3. Jednostronność

9.3.1. adaptacyjny charakter zachowań

10. By modernizować