Koncepcja serwisu WWW: Dom Aukcyjny Numizmaty

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Koncepcja serwisu WWW: Dom Aukcyjny Numizmaty by Mind Map: Koncepcja serwisu WWW: Dom Aukcyjny Numizmaty

1. Cele

1.1. Cele wymierne

1.2. Cele niewymierne

1.2.1. 1. Prezentacja obiektów (pozycji) z poprzednich i przyszłych aukcji.

1.3. Cel strategiczny (Główny)

1.3.1. Utrzymanie relacji z dotychczasowymi klienta i zdobycie nowych.

2. Grupa docelowa

2.1. Ludzie biorący udział w naszych aukcjach.

2.2. Ludzie zainteresowani tematyką numizmatyki.

2.3. Potencjalni klienci.

3. Funkcje merytoryczne

3.1. Przeglądanie wyników poprzednich aukcji

3.2. Zapoznanie się z pozycjami przyszłych aukcji

3.3. Komentowanie pozycji

4. Technologia realizacji

4.1. Joomla

5. Harmonogram realizacji

5.1. Opracowanie koncepcji

5.1.1. No, niby ja to zrobie

5.1.1.1. Do 04.11.2010

5.2. Opracowanie architektury funkcjonalnej

5.3. Opracowanie struktury informacyjnej

5.4. Opracowanie prototypu

5.5. Zaliczenie projektu

5.5.1. 13.01.2011

6. New node