Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SCRUM by Mind Map: SCRUM
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SCRUM

Co to jest

Prosty i lekki proces wytwarzania

Organizacja czasu oparta o stałe, niezmienne kwanty czasu

stałe okresy czasu przeznaczone na stworzenie oprogramowania - Sprint

ramy czasowe chronią zespół przed ingerencją z zewnątrz

długość sprintu wybierana na podstawie jak często jest potrzebna zmiana

Jasno zdefiniowane role, i obszary odpowiedzialności

Przejrzyste narzędzia/artefakty

Proste i spójne reguły

Tworzy pole dla zastosowania praktyk lean

Podpory SCRUM

Proces empiryczny, Planowanie na początku każdego sprintu, Zwiększa kontakt z rzeczywistością, Reakcja na zmiany, Możliwość rewizji planu w trakcie wykonania

Iteracyjność

interdyscyplinarne - samoorganizujące się zespoły

Kontrola przez:, przejrzystość, na tym opiera sie kontrola, w każdym momencie widomo w jakim stanie jest zespół, burn down/up, sprawdzanie i dostosowywanie, jako metoda osiągnięcia celu

Różne

Proces wytwarzania

Idea, Planowanie, wytworzenie, zwykle przy pomocy ludzi

Inne frameworki

Six sigma, Wspomaganie managera projektu

Role - Wszystkie 3 należą do Scrum Team

Product Owner

Wie co robić, Skąd, to już poza scrumem

zarządza backlogiem, pilnuje priorytetów, w ten sposób pośrednio zarządza pracą zespołu

Zajmuje się zarządzaniem ryzykiem, minimalizuje niespodzianki

Zespół(Team)

Wie jak robić

zespół musi zawierać wszelkie kompetencje potrzebne do stworzenia systemu

Idealnie 7 osób, Jeżeli więcej, zwykle zespół naturalnie dzieli się na podzespoły

Scrum Master

Pilnuje koszerności procesu

Uczy jak lepiej wykonywać swoje role w SCRUMie

Likwiduje przeszkody/impedimenty

Artefakt

Etap(Inkrement)

Backlog Produktu

Pozwala na reagowanie na zmiany

Atrybuty, Untitled, Untitled, Wartość

Relacje, Sprint, Specyfikacja, musi być zrozumiała dla obu stron, Funkcja, Zadanie, Historia użytkownika, Jako użytkownik robię x, w taki i taki sposób, po to żeby zrobić y

Reguły, Wszystko na backlog!, Nie wszystko musi być zrobione, Jeżeli coś jest ciągle na backlogu, ale nigdy nie zostaje zrobione, To sa to prawdopodobnie "fusy", które nie są potrzebne, Szacowania to szacowania, nie konkretne zobowiazania, Product Owner rządzi!

Sprint Backlog

Zdarzenia

Sprint

Przebiega w izolacji

dowolne środki prowadzą do celu

Pewien rodzaj umowy, Zespół zobowiązuje się do dostarczenia częsci oprogramowania, Klient ufa zespołowi że dostarczy oprogramowanie

Planowanie sprintu

Codzienny scrum

Liczy się komunikacja zespołu

Wymusza komunikację

Likwiduje niewiadome, Trzeba się przyznać że nie było postępów

Nie wymaga narzędzi, co upraszcza komunikację, i nie daje wrażenia że jest to do celów raportowych

Przegląd sprintu

Zespół, Product Owner, i inni przyglądają się wynikom sprintu

moment na sprawdzenie i dostosowanie procesu

Wyniki, Zrzucenie na backlog nieskończonych itemów, Zmiana zespołu, Decyzja o wdrożeniu, Reorganizacja backlogu, Zakończenie projektu

Retrospekcja/Retrospektywa

Nie obejmuje

Praktyk inżynierskich

Kompetencji ludzi

Wydawania (deploymentu) produktu

Każdy Sprint powinien kończyć się projektem który można wypuścić, ale nie koniecznie należy go wypuszczać do klienta

Znajdowania priorytetów dla ludzi

Kształtowania produktu