Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SCRUM by Mind Map: SCRUM
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SCRUM

Co to jest

Prosty i lekki proces wytwarzania

Organizacja czasu oparta o stałe, niezmienne kwanty czasu

Jasno zdefiniowane role, i obszary odpowiedzialności

Przejrzyste narzędzia/artefakty

Proste i spójne reguły

Tworzy pole dla zastosowania praktyk lean

Podpory SCRUM

Różne

Proces wytwarzania

Inne frameworki

Role - Wszystkie 3 należą do Scrum Team

Product Owner

Zespół(Team)

Scrum Master

Artefakt

Etap(Inkrement)

Backlog Produktu

Sprint Backlog

Zdarzenia

Sprint

Planowanie sprintu

Codzienny scrum

Przegląd sprintu

Retrospekcja/Retrospektywa

Nie obejmuje

Praktyk inżynierskich

Kompetencji ludzi

Wydawania (deploymentu) produktu

Znajdowania priorytetów dla ludzi

Kształtowania produktu