Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Testy by Mind Map: Testy

1. osobnostní

1.1. projektivní

1.1.1. verbální

1.1.1.1. Slovní asociační exp.

1.1.1.1.1. Jung

1.1.1.2. ROR

1.1.1.2.1. BERO

1.1.1.2.2. FURO

1.1.1.2.3. Zulligerův test

1.1.1.2.4. HIT

1.1.1.3. TAT

1.1.1.3.1. Murray, Morganová

1.1.1.3.2. 31 obrázků

1.1.1.3.3. hodnocení

1.1.1.3.4. AAC

1.1.1.4. MAPS

1.1.1.4.1. Schneidman

1.1.1.4.2. obrazotvornost

1.1.1.4.3. tvůrčí schop.

1.1.1.4.4. dramatická situace

1.1.1.5. P-F Test

1.1.1.5.1. Resenzweig

1.1.1.5.2. frustrace

1.1.1.6. Test ruky

1.1.1.6.1. Wagner

1.1.1.6.2. agresivní chování

1.1.1.7. Szondiho test

1.1.1.7.1. pudy

1.1.1.8. nedokončené věty

1.1.1.8.1. Rotterův test

1.1.2. grafické

1.1.2.1. Kresba postavy

1.1.2.1.1. Goodenoughová

1.1.2.2. DAP

1.1.2.2.1. Machoverová

1.1.2.3. FDT

1.1.2.3.1. Baltrusch

1.1.2.4. kresba postavy

1.1.2.4.1. dynamická

1.1.2.5. S-test

1.1.2.5.1. Tuompo, Heikkinen

1.1.2.5.2. inteligence

1.1.2.5.3. flexibilita

1.1.2.6. Test kruhu

1.1.2.6.1. Johanson

1.1.2.6.2. velikost

1.1.2.6.3. obsah

1.1.2.7. Čára života

1.1.2.7.1. Tyl

1.1.2.7.2. minulost

1.1.2.7.3. budoucnost

1.1.2.8. Baum Test

1.1.2.8.1. Koch

1.1.2.8.2. vývoj

1.1.2.8.3. struktura

1.1.2.9. Tři stromy

1.1.2.9.1. Corboz

1.1.2.9.2. vztahy

1.1.2.10. H-T-P

1.1.2.10.1. Buck

1.1.2.11. MDZT

1.1.2.11.1. psychický stav

1.1.2.11.2. emoce

1.1.2.11.3. vztahy

1.1.2.12. WZT

1.1.2.12.1. 8 čtverců

1.1.2.12.2. cit

1.1.2.12.3. fantazie

1.1.2.12.4. rozum

1.1.2.12.5. vůle

1.1.2.13. MKP

1.1.2.13.1. psychomotorika

1.1.3. Manipulační metody

1.1.3.1. Luscherův test

1.1.3.1.1. barvy

1.1.3.1.2. velkýXmalý

1.1.3.2. Barevný pyramidový

1.1.3.2.1. Pfister

1.1.3.3. TBSD

1.1.3.3.1. Ščepichin

1.1.3.3.2. pastelky

1.1.3.4. LMT

1.1.3.4.1. sruktura

1.1.3.4.2. destičky

1.1.3.5. FAST

1.1.3.5.1. Gehring

1.1.3.5.2. rodinné vztahy

1.2. Objektivní

1.2.1. performační

1.2.1.1. Test Benderové

1.2.1.2. Porteusovy labyrinty

1.2.1.2.1. výkonový test

1.2.1.2.2. rychlost

1.2.1.2.3. impulzivita

1.2.1.2.4. lehkomyslnost

1.2.2. mravního cítění

1.2.2.1. možnost podvádět

1.2.2.2. zjišťování poctivosti

1.2.3. aspirační úrovně

1.2.3.1. budoucí výkon

1.2.3.2. rozbor diskrepancí

1.2.4. testy sugestibility

1.2.4.1. vztah nauroticismus

1.2.4.2. neprokázáno

1.2.4.3. Stanfordská škála

1.2.4.4. Harvardská škála

1.2.5. Response Sets

1.2.5.1. tendence odpovědí

1.2.6. Testy vytrvalosti

1.2.7. percepční testy

1.2.8. CWT

1.2.8.1. Stroopův test

1.2.8.2. adaptace Thurstone

1.2.9. TE-NA-ZO

1.2.9.1. nalézání obrázků

1.2.9.2. MFFT

1.2.9.3. impulzivnostXuvážlivost

1.2.10. RFT

1.2.10.1. Witkin

1.2.10.2. RodXFrame

1.2.10.3. temná místnost

1.2.10.4. vychýlení čtverce

1.2.10.5. BAT

1.2.10.5.1. temná místnost

1.2.10.5.2. vychýlené křeslo

1.2.10.6. RAT

1.2.10.6.1. rotování pokoje

1.2.10.7. EFT

1.2.10.7.1. hledání figur

1.2.11. Zrcadlové kreslení

1.2.11.1. motorické tempo

1.2.11.2. učení

1.2.11.3. impulzivita

1.2.11.4. úzkost

1.2.11.5. agrese

1.3. Dotazníky

1.3.1. jednorozměrné

1.3.1.1. A-S

1.3.1.1.1. Reaction Study

1.3.1.1.2. Allport

1.3.1.2. osobnostní autonomie

1.3.1.2.1. Gordon

1.3.1.2.2. škála

1.3.1.2.3. soběstačnost

1.3.1.3. CTI

1.3.1.3.1. konstruktivní myšlení

1.3.1.3.2. Epstein

1.3.1.3.3. inteligence

1.3.1.4. Škála I-E

1.3.1.4.1. místo regulace

1.3.1.4.2. Rotter

1.3.1.4.3. externalistaXinternalista

1.3.1.5. MMQ

1.3.1.5.1. neurotická tendence

1.3.1.6. N-5

1.3.1.6.1. Knobloch

1.3.1.6.2. Hausner

1.3.1.6.3. symptomatologie

1.3.1.7. ŽIS

1.3.1.7.1. Knobloch

1.3.1.7.2. spokojenost

1.3.1.8. DŽS

1.3.1.8.1. Fahrenberg

1.3.1.8.2. spokojenost

1.3.1.8.3. zdravotní stav

1.3.1.9. MAS

1.3.1.9.1. manifestní úzkost

1.3.1.9.2. Taylorová

1.3.1.10. IPAT

1.3.1.10.1. Cattell

1.3.1.10.2. Scheier

1.3.1.10.3. dg. úzkosti

1.3.1.11. KSAT

1.3.1.11.1. Kondáš

1.3.1.11.2. nepříjemnost zážitku

1.3.1.12. SVF 78

1.3.1.12.1. zvládání stresu

1.3.1.13. Stress Profile

1.3.1.13.1. Nowack

1.3.1.13.2. oblasti

1.3.1.13.3. typ A

1.3.1.14. DDF

1.3.1.14.1. depresivní porucha

1.3.1.14.2. Steck

1.3.1.15. B-D-I

1.3.1.15.1. agresivita

1.3.1.16. Caprara

1.3.1.17. Empathy Test

1.3.1.17.1. Kerr

1.3.1.17.2. Speroff

1.3.1.18. Interpersonal Perception

1.3.1.18.1. Laing

1.3.1.18.2. Phillipson

1.3.1.18.3. Lee

1.3.1.18.4. manželské páry

1.3.1.19. Social Insight

1.3.1.19.1. Chapin

1.3.1.19.2. Gought

1.3.1.19.3. sociální situace

1.3.1.20. Test hodnot

1.3.1.20.1. Allport

1.3.1.20.2. Vernon

1.3.1.20.3. Lindzey

1.3.1.20.4. Sprangerova typologie

1.3.1.21. Rokeachův test

1.3.1.21.1. hierarchie hodnot

1.3.1.22. Cesty života

1.3.1.22.1. Morris

1.3.1.22.2. způsoby života

1.3.1.23. Katalogový test

1.3.1.23.1. zájmy

1.3.1.23.2. Baumgartenová

1.3.1.23.3. Tramer

1.3.1.23.4. knižní tituly

1.3.1.24. Brněnský katalog

1.3.1.24.1. Raiskup

1.3.1.25. Zájmový dotazník

1.3.1.25.1. Choynowského

1.3.1.25.2. bipolární charakteristiky

1.3.1.26. SVIB

1.3.1.26.1. Strong

1.3.1.26.2. seznam aktivit

1.3.1.27. B-I-T II

1.3.1.27.1. profesní zájmy

1.3.1.27.2. Allehoff

1.3.1.28. SKASUK

1.3.1.28.1. zákazník

1.3.1.29. BHS

1.3.1.29.1. Beck

1.3.1.29.2. hopelessness

1.3.1.30. PVS

1.3.1.30.1. hardiness

1.3.1.31. MSPSS

1.3.1.31.1. social support

1.3.1.32. Ryff Scales

1.3.1.32.1. Well-Being

1.3.1.33. SWLS

1.3.1.34. Panic-fear

1.3.1.34.1. astma

1.3.1.34.2. MMPI

1.3.1.35. alexithymie

1.3.1.35.1. BIQ

1.3.1.35.2. SSPS

1.3.1.35.3. SAT 9

1.3.1.35.4. TAS

1.3.1.36. obranné mechanismy

1.3.1.36.1. DMI

1.3.1.36.2. LSI

1.3.1.37. posuzování bolesti

1.3.1.38. kvalita života

1.3.1.38.1. EDS

1.3.1.38.2. PSI

1.3.1.38.3. SQUALA

1.3.1.39. psychické potřeby

1.3.1.39.1. Murrayův dotazník

1.3.1.39.2. Autoportrét

1.3.1.40. sebeobraz

1.3.1.40.1. ACL

1.3.1.41. self esteem

1.3.1.41.1. Rosenberg

1.3.1.41.2. Self-Evaluation

1.3.1.42. motivace

1.3.1.42.1. DMV

1.3.1.43. MALT

1.3.1.43.1. alkoholismus

1.3.1.44. GRISS

1.3.1.44.1. sexuální spokojenost

1.3.2. vícerozměrné

1.3.2.1. BOD(h)

1.3.2.1.1. Kratochvíl

1.3.2.2. KUD

1.3.2.3. HO-PO-MO

1.3.2.3.1. Vonkomer

1.3.2.3.2. Hodnoty

1.3.2.3.3. Postoje

1.3.2.3.4. Motivace

1.3.2.4. BPI

1.3.2.4.1. Bernreuter

1.3.2.5. COI

1.3.2.5.1. Kalifornský

1.3.2.5.2. patické rysy

1.3.2.6. EPPS

1.3.2.6.1. Murrayovy potřeby

1.3.2.7. Guiford Zimmermann

1.3.2.8. Thurstone

1.3.2.9. Brengelman

1.3.2.10. TE-ZA-DO

1.3.2.10.1. Smékal

1.3.2.10.2. Bergerův dotazník

1.3.2.11. Orientační inventář

1.3.2.11.1. Smékal

1.3.2.11.2. Bassův inventář

1.3.2.11.3. zaměřenost

1.3.2.12. Bellův dotazník

1.3.2.12.1. přizpůsobivost

1.3.2.13. IHAVEZ

1.3.2.13.1. Mikšík

1.3.2.13.2. psych. odolnost

1.3.2.13.3. osobnost

1.3.2.14. SUPOS

1.3.2.14.1. Mikšík

1.3.2.15. EPI

1.3.2.15.1. Plutchik

1.3.2.16. ICL

1.3.2.16.1. interpersonální dg.

1.3.2.16.2. Leary

1.3.2.16.3. patologie

1.3.2.16.4. adaptivní forma

1.3.2.16.5. grafické znázornění

1.3.2.17. FIRO-B

1.3.2.17.1. Schulz

1.3.2.18. Woodworth

1.3.2.18.1. Data Sheet

1.3.2.19. Cornell Index

1.3.2.19.1. psychopatologie

1.3.2.20. RSSSI

1.3.2.20.1. neurotici

1.3.2.20.2. psychotici

1.3.2.21. MPI

1.3.2.21.1. Eysenck

1.3.2.21.2. neuroticismus

1.3.2.21.3. extraverze

1.3.2.22. EOD

1.3.2.23. EPQ

1.3.2.23.1. extraverze

1.3.2.23.2. introverze

1.3.2.23.3. neuroticismus

1.3.2.23.4. psychoticismus

1.3.2.23.5. inteligence

1.3.2.24. DOPEN

1.3.2.24.1. Ruisel

1.3.2.24.2. Mullner

1.3.2.25. MMPI

1.3.2.25.1. Hathaway

1.3.2.25.2. Kinley

1.3.2.25.3. 556 položek

1.3.2.26. PI -test

1.3.2.26.1. norma

1.3.2.27. 16 PF

1.3.2.27.1. Cattell

1.3.2.28. CAQ

1.3.2.28.1. Cattell

1.3.2.28.2. Krug

1.3.2.29. 8SQ

1.3.2.29.1. Cattell

1.3.2.29.2. Curran

1.3.2.30. FPI

1.3.2.30.1. Fahrenberg

1.3.2.31. Osobnostní dotazník

1.3.2.32. Big Five

1.3.2.32.1. další verze

1.3.2.33. Logo test

1.3.2.33.1. Frankl

2. výkonové

2.1. inteligence

2.1.1. jednodimenzionální

2.1.1.1. VMT

2.1.1.1.1. Forman

2.1.1.1.2. Raven

2.1.1.1.3. COMP

2.1.1.2. Kahsovy kostky

2.1.1.2.1. neverbální

2.1.1.2.2. čas x pohyb

2.1.1.2.3. analýza/syntéze

2.1.1.3. Raven

2.1.1.3.1. mimointelektové schop.

2.1.1.3.2. percepce/dedukce

2.1.1.3.3. index variability

2.1.1.4. D48

2.1.1.4.1. Anstey

2.1.1.4.2. kulturní úroveň

2.1.1.5. C.F.2. A

2.1.1.5.1. fluidní IQ

2.1.1.6. UNESCO

2.1.1.6.1. Pidgeon

2.1.1.6.2. percepce/vědomosti

2.1.1.6.3. spirálová forma

2.1.1.7. KVIT

2.1.1.7.1. Anger

2.1.1.7.2. Word-Bild

2.1.1.8. BLS 4

2.1.1.8.1. Vonkomer

2.1.1.8.2. fluidní IQ

2.1.1.9. BOMAT

2.1.1.9.1. analýza/integrace

2.1.1.9.2. těžší Raven

2.1.2. komplexní

2.1.2.1. Wechsler

2.1.2.1.1. W-B

2.1.2.1.2. WAIS

2.1.2.1.3. WIP

2.1.2.1.4. WISC

2.1.2.1.5. WAIS-R

2.1.2.1.6. WAIS-III

2.1.2.2. ISA

2.1.2.3. MIT

2.1.2.4. AIT

2.1.2.5. obecných schopností

2.1.2.6. T.I.P

2.1.2.7. OTRS

2.1.2.8. T-U-R-S

2.1.2.9. Orientační zkouška

2.1.3. sociální inteligence

2.1.3.1. SIT

2.1.3.2. TSI-BDX

2.1.3.3. TSI-CBX

2.1.3.4. Social Insights

2.1.3.5. Social Inteligence

2.2. speciální schopnosti

2.2.1. paměť

2.2.1.1. Wechslerova škála

2.2.1.1.1. WMS-III

2.2.1.1.2. WMS-IIIa

2.2.1.2. Škála aktuální paměti

2.2.1.3. LGT-3

2.2.1.4. Paměťový test učení

2.2.2. kreativita

2.2.2.1. Torranceho test

2.2.2.1.1. fluence

2.2.2.1.2. flexibilita

2.2.2.1.3. originalita

2.2.2.1.4. elaborace

2.2.2.2. TSD-Z

2.2.2.2.1. Urban

2.2.2.3. KREATOS

2.2.3. pozornost

2.2.3.1. Bourdonova metoda

2.2.3.1.1. diskriminace tvaru

2.2.3.2. TKP

2.2.3.2.1. Kučera

2.2.3.2.2. korektura

2.2.3.3. NQ-S

2.2.3.3.1. Brichcín

2.2.3.3.2. zátěžová test

2.2.3.3.3. vyhledávání čísel

2.2.3.4. d2

2.2.3.4.1. Brickenkamp

2.2.4. prostorové myšlení

2.2.4.1. S-test

2.2.4.2. Test čtverců

2.2.4.2.1. Rybakovovy figury

2.2.5. reakční čas

2.2.5.1. DRČ

2.2.6. TDS

2.2.6.1. poradenství

2.2.7. Názorové řady

2.2.7.1. Dunajevského zkouška

2.2.7.2. představivost

2.2.7.3. logické usuzování

2.2.7.4. maturanti

2.2.8. Instrukce

2.2.8.1. Vonkomer

2.2.8.2. myšlení

2.2.8.2.1. rychlost

2.2.8.2.2. pružnost

2.2.8.2.3. hloubka

2.2.8.3. představivost

2.2.8.3.1. chápání instrukcí

2.2.9. Číselné řady

2.2.9.1. dedukce

2.2.9.2. usuzování

2.2.10. T-S-T

2.2.10.1. skládání tvarů

2.2.10.2. Lienert

2.2.11. Sčítací zkouška

2.2.11.1. učenlivost

2.2.11.2. unavitelnost

2.2.11.2.1. Rempleinova zkouška

2.2.11.2.2. Pauliho zkouška

2.2.12. Zkouška laterality

2.2.12.1. Matějček, Žlab

2.2.12.2. Dominance

2.2.12.2.1. ruky

2.2.12.2.2. oka

2.2.12.2.3. dolní konč.

2.2.12.2.4. ucha

2.2.13. Další schopnosti

2.2.13.1. technické

2.2.13.1.1. PFB

2.2.13.1.2. Loeweho pyramida

2.2.13.1.3. Soeweho kostka

2.2.13.2. verbální

2.2.13.2.1. Doplňování vět

2.2.13.2.2. G-zkouška

2.2.13.3. matematické

2.2.13.3.1. Kalkulia

2.2.13.3.2. Číselný trojúhelník

2.2.13.4. umělecké

2.3. Neuropsychologické metody

2.3.1. Bender-Gestalt

2.3.1.1. Wertheimerovy figury

2.3.2. MPDT

2.3.2.1. pootočení obrazce

2.3.3. BVRT

2.3.3.1. Benton

2.3.3.2. vizuální pozornost

2.3.3.3. paměť

2.3.4. OIT

2.3.4.1. Není ČR

2.3.5. LFT

2.3.5.1. Shermann

2.3.5.2. vyhledávání písmen

2.3.6. PMT

2.3.6.1. Elithorn

2.3.6.2. pyramida

2.3.7. TMT

2.3.7.1. Partington

2.3.7.2. Test cesty

2.3.8. Test šifrování

2.3.8.1. Stein

2.3.9. DCS

2.3.9.1. Weidlichová

2.3.9.2. Lamberti

2.3.9.3. skládání tvarů

2.3.9.3.1. tyčinky

2.3.10. MFD

2.3.10.1. paměť

2.3.10.2. Grahamová, Kendallová

2.3.11. Test organicity

2.3.11.1. Grassi

2.3.12. Clock test

2.3.12.1. Alzheimerova demence

2.3.13. ROCF

2.3.13.1. složitý obrazec

2.3.14. WCST

2.3.14.1. karty

2.3.15. MMSE

2.3.15.1. demence

2.3.15.2. Folstein

2.3.16. DRS-2

2.3.16.1. Mattis, Jurica, Leitten

2.3.17. Adenbrookský kogn. test

2.3.18. Hanojská věž

2.3.19. Londýnská věž

2.3.20. Iowa Gambling Task

2.3.20.1. výhra/prohra

2.3.21. TKO

2.3.22. Tinker Toy

2.3.22.1. exekutivní schop.

2.3.23. Baterie

2.3.23.1. NCTB

2.3.23.2. NES

2.3.23.3. Lurija

2.3.23.3.1. LNNB

2.3.23.4. HRNB

2.3.23.5. VOSP

2.3.24. Dg. afázie

2.3.24.1. WAB

2.3.25. NEUROP-III

2.4. Testy vědomostí

2.4.1. OR-TE-VED

2.4.1.1. Černý