Змістовий модуль ІІ. ДИДАКТИКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Змістовий модуль ІІ. ДИДАКТИКА by Mind Map: Змістовий модуль ІІ.  ДИДАКТИКА

1. Лекція 3. Сутність процесу навчання у вищій школі

1.1. Семінарське заняття 3. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи

2. Лекція 4. Зміст освіти у вищій школі. Методи і засоби навчання у ВНЗ

2.1. Семінарське заняття 4. Зміст освіти. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи. Сутність і структура процесу навчання у ВНЗ

2.2. Семінарське заняття 5. Форми організації навчання у вищій школі

3. Лекція 5. Система діагностики знань, умінь та компетентностей студентів у ВНЗ

3.1. Семінарське заняття 6. Система діагностики знань, вмінь і компетентностей студентів у вищому навчальному закладі. Значення та функції оцінювання навчальних досягнень студентів. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

4. Завдання до самостійної роботи

5. Модульний контроль ІІ