Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Activitat mòdul 3 by Mind Map: Activitat mòdul 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Activitat mòdul 3

Activitats d'Aplicació: Estudi de casos, jocs de rol, resolució de problemes, simulacions....

Emilia Alcaraz

Gemma Vicente

Rosa Bergadà

Activitat de síntesi: Esquemes, resums, mapes conceptuals, classificacions...

Jaume Serra

Activitat d'anàlisi de la informació: Observació, taules, comparacions

Pilar Domínguez