Hvad påvirker konkurrenceevnen - positivt/negativt?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvad påvirker konkurrenceevnen - positivt/negativt? by Mind Map: Hvad påvirker konkurrenceevnen - positivt/negativt?

1. gruppe 2. mindsteløn- har en negativ effekt på effektivitet., arbejdstider- har en negativ virkning på effektivitet., formellekrav- kan hindre videreudvikling.

2. Gruppe 1: Hvis man er i et land med generel høje skatter eller virksomhedsskatter mindsker det konkurrenceevnen.

3. 5. Hvis der er meget arbejdsløshed, så påvirker det vores BNP.

4. Gruppe 1: Lovene i et land kan enten begrænse eller give bedre konkurrenceevne for et land.

5. Gruppe 1: En høj mindsteløn kan mindske konkurrenceevnen da flere virksomheder vil foretrække at outsource eller importere anden arbejdskraft.

6. Gruppe 1: En høj inflation vil hæve priserne på varer og vil gøre at udenlandske lande vil købe varer eller ydelser et andet sted

7. 6: Et godt uddannelsessystem er lukrativt for virksomhederne, da det er en sikkerhed for kvaliteten i arbejdet, som udlandet efterspøger.

8. pris - Hvis man i DK er i stand til at prissætte lavere end andre lande, vil det øge konkurrenceevnen. 3

9. valutakurs - Hvis kursen på DKK stiger, vil det være dyrere for andre lande at importere fra Danmark. 3

10. løn

10.1. Gruppe4$$ virksomheder vil eventuelt foretrække at rykke produktionen til udlandet.

11. uddannelse

11.1. 5. Større know-how

11.2. gruppe 2. hvis uddannelsesystemet er godt vil det give bedre arbejdere.

12. love

13. produktivitet - Hvor effektivt man producerer sammenlignet med andre virksomheder og lande. 3

14. kvalitet

14.1. 6: God kvalitet fører til større efterspørgsel, hvilket giver os flere penge.

15. design

15.1. 6: Godt design fører til højrere efterspørgsel fra udlandet, hvilket giver os flere penge.

15.2. 5. Produktet bliver mere attraktivt

16. likviditet - Det handler om hvorvidt andre er villige til at handle med DK alt efter økonomi og tillid. 3

17. moms

17.1. 6: En høj moms påvirker prisen i en negativ retning i forhold til efterspørgslen af produkter.

17.2. gruppe 4: hvis momsen stiger vil det forøge virksomhedens omkostninger og dermed ikke deres konkurrenceevne

17.3. gruppe 2. hvis momsen er for høj vil virksomheder outsorce

17.4. markedsføring - Virksomhedernes markedsføring kan øge salget, og det vil øge landets produktivitet. 3

18. skat

18.1. 6. skat påvirker prisen på produktet, fordi lønnen er høj.

19. arbejdsløshed

20. høj- eller lavkonjunktur

20.1. 5.

21. forskning

21.1. gruppe 2. gør at man på sigt kan udvikle produkter og derved stille bedre produkter til rådighed for kunderne.

21.2. gruppe 4€$£: Hvis man udvikliker et nyt produkt kan efterspørgslen være rigtig stor.

22. Betalingsbalancen

23. handelsbalancen

24. inflation

25. offentlig sektor

26. politi

27. sundhed

27.1. 5. Hvis der er bedre sundhed, kan vi producere/yde mere

28. BNP