Hvad påvirker konkurrenceevnen - positivt/negativt?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvad påvirker konkurrenceevnen - positivt/negativt? by Mind Map: Hvad påvirker konkurrenceevnen - positivt/negativt?

1. Gruppe 1: Hvis man er i et land med generel høje skatter eller virksomhedsskatter mindsker det konkurrenceevnen.

2. 5. Hvis der er meget arbejdsløshed, så påvirker det vores BNP.

3. Gruppe 1: En høj mindsteløn kan mindske konkurrenceevnen da flere virksomheder vil foretrække at outsource eller importere anden arbejdskraft.

4. Gruppe 1: En høj inflation vil hæve priserne på varer og vil gøre at udenlandske lande vil købe varer eller ydelser et andet sted

5. 6: Et godt uddannelsessystem er lukrativt for virksomhederne, da det er en sikkerhed for kvaliteten i arbejdet, som udlandet efterspøger.

6. pris - Hvis man i DK er i stand til at prissætte lavere end andre lande, vil det øge konkurrenceevnen. 3

7. uddannelse

7.1. 5. Større know-how

7.2. gruppe 2. hvis uddannelsesystemet er godt vil det give bedre arbejdere.

8. kvalitet

8.1. 6: God kvalitet fører til større efterspørgsel, hvilket giver os flere penge.

9. design

9.1. 6: Godt design fører til højrere efterspørgsel fra udlandet, hvilket giver os flere penge.

9.2. 5. Produktet bliver mere attraktivt

10. likviditet - Det handler om hvorvidt andre er villige til at handle med DK alt efter økonomi og tillid. 3

11. moms

11.1. 6: En høj moms påvirker prisen i en negativ retning i forhold til efterspørgslen af produkter.

11.2. gruppe 4: hvis momsen stiger vil det forøge virksomhedens omkostninger og dermed ikke deres konkurrenceevne

11.3. gruppe 2. hvis momsen er for høj vil virksomheder outsorce

11.4. markedsføring - Virksomhedernes markedsføring kan øge salget, og det vil øge landets produktivitet. 3

12. skat

12.1. 6. skat påvirker prisen på produktet, fordi lønnen er høj.

13. arbejdsløshed

14. Betalingsbalancen

15. inflation

16. offentlig sektor

17. politi

18. gruppe 2. mindsteløn- har en negativ effekt på effektivitet., arbejdstider- har en negativ virkning på effektivitet., formellekrav- kan hindre videreudvikling.

19. Gruppe 1: Lovene i et land kan enten begrænse eller give bedre konkurrenceevne for et land.

20. valutakurs - Hvis kursen på DKK stiger, vil det være dyrere for andre lande at importere fra Danmark. 3

21. løn

21.1. Gruppe4$$ virksomheder vil eventuelt foretrække at rykke produktionen til udlandet.

22. love

23. produktivitet - Hvor effektivt man producerer sammenlignet med andre virksomheder og lande. 3

24. høj- eller lavkonjunktur

24.1. 5.

25. forskning

25.1. gruppe 2. gør at man på sigt kan udvikle produkter og derved stille bedre produkter til rådighed for kunderne.

25.2. gruppe 4€$£: Hvis man udvikliker et nyt produkt kan efterspørgslen være rigtig stor.

26. handelsbalancen

27. sundhed

27.1. 5. Hvis der er bedre sundhed, kan vi producere/yde mere

28. BNP