Domi matek vizsga

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Domi matek vizsga by Mind Map: Domi matek vizsga

1. 1. Alapműveletek

1.1. A négy alapművelet

1.1.1. Összeadás (K)

1.1.1.1. Jele

1.1.1.1.1. +

1.1.1.2. Elemei

1.1.1.2.1. tagok

1.1.1.3. Eredménye

1.1.1.3.1. összeg

1.1.2. Kivonás

1.1.2.1. Jele

1.1.2.1.1. -

1.1.2.2. Elemei

1.1.2.2.1. kisebbítendő, kivonandó

1.1.2.3. Eredménye

1.1.2.3.1. különbség

1.1.3. Szorzás (K)

1.1.3.1. Jele

1.1.3.1.1. ˙

1.1.3.2. Elemei

1.1.3.2.1. tényezők

1.1.3.3. Eredménye

1.1.3.3.1. szorzat

1.1.4. Osztás

1.1.4.1. Jele

1.1.4.1.1. :

1.1.4.2. Elemei

1.1.4.2.1. osztandó, osztó

1.1.4.3. Eredménye

1.1.4.3.1. hányados

1.2. Műveletek sorrendje

1.2.1. 1. szorzás, osztás

1.2.2. 2. összeadás, kivonás

2. 2. A természetes számok halmaza

2.1. A számhalmazok egymásba ágyazottsága

2.1.1. Q (Quotiens) = racionális számok halmaza

2.1.1.1. Elemei felírhatók két egész szám hányadosaként

2.1.1.1.1. Z (Zahl) = egész számok halmaza

2.1.2. (Q(Z(N)))

2.2. Helyi érték, alaki érték, valódi érték

2.2.1. (H) Helyi érték

2.2.2. (A) Alaki érték

2.2.3. (V) Valódi érték

2.3. Kerekítés

2.3.1. Az utolsó számjegy szerepe

3. 3. Geometriai alakzatok, tulajdonságaik, csoportosításuk

3.1. Síkidomok (2D)

3.1.1. Háromszögek

3.1.1.1. Háromszög-egyenlőtlenség

3.1.1.2. Általános

3.1.1.2.1. Hegyesszögű

3.1.1.2.2. Tompaszögű

3.1.1.3. Speciális

3.1.1.3.1. Derékszögű

3.1.1.3.2. Egyenlő szárú

3.1.2. Négyszögek

3.1.2.1. Általános

3.1.2.2. Speciális

3.1.2.2.1. Trapéz

3.1.2.2.2. Deltoid

3.2. Testek (3D)

3.2.1. Általános

3.2.2. Szabályos

3.2.2.1. Téglatest

3.2.2.2. Kocka

4. 4. Téglatest, kocka, téglalap, négyzet

4.1. Téglatest

4.2. Kocka

4.3. Téglalap

4.4. Négyzet

5. 5. A szögek fajtái

5.1. Nullszög

5.1.1. alfa = 0°

5.2. Hegyesszög

5.2.1. 0°< alfa < 90°

5.3. Derékszög

5.3.1. alfa = 90°

5.4. Tompaszög

5.4.1. 90°< alfa < 180°

5.5. Egyenesszög

5.5.1. alfa = 180°

5.6. Homorúszög

5.6.1. 180°< alfa < 360°

5.7. Teljesszög

5.7.1. alfa = 360°

5.8. Szögpárok

6. 6. A közönséges törtek fogalma és az azokkal végezhető műveletek

6.1. A közönséges törtek fogalma

6.1.1. Osztási művelet

6.1.2. Az osztást a törtvonal jelöli

6.1.3. Az osztó a számláló

6.1.4. Az osztandó a nevező

6.2. A közönséges törtekkel végezhető műveletek

6.2.1. Összeadás, kivonás

6.2.2. Szorzás

6.2.2.1. Természetes számmal

6.2.2.2. Törttel

6.2.3. Osztás

6.2.4. Közönséges törtté alakítás

6.2.5. Vegyes számmá átalakítás

6.2.6. Egyszerűsítés

6.2.7. Bővítés

7. 7. A tizedes törtek fogalma és az azokkal végezhető műveletek

7.1. A tizedes törtek fogalma

7.1.1. Helyiértékes szám

7.1.2. egészrész,törtrész

7.1.3. Törtrész (a vessző után)

7.2. A tizedes törtekkel végezhető műveletek

7.2.1. Összeadás

7.2.2. Kivonást

7.2.3. Szorzás

7.2.4. Osztás

8. 8. Mértékegységek és koordináta-rendszer

8.1. Mértékegységek

8.1.1. Hosszmérték

8.1.2. Űrmérték

8.1.3. Tömegmérték

8.2. Koordináta-rendszer

8.2.1. Nevének eredete

8.2.1.1. Descartes

8.2.2. Tengelyek

8.2.2.1. Vízszintes tengely

8.2.2.2. Függőleges telgely

8.2.2.3. A két tengely metszéspontja

8.2.3. Síknegyedek

8.2.3.1. I. síknegyed

8.2.3.2. II. síknegyed

8.2.3.3. III. síknegyed

8.2.3.4. IV. síknegyed

8.2.4. Egység

8.2.4.1. Tengelyen belül

8.2.4.2. Tengelyek között

8.2.5. Pont

8.2.5.1. Koordináták