Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Ontwikkeling van het kind by Mind Map: Ontwikkeling van het kind
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ontwikkeling van het kind

Baby

Baby of zuigeling is een aanduiding voor de jongste kinderen. Men spreekt over een baby totdat het kind peuter wordt genoemd. Vaak wordt ook een foetus of ongeboren kind, dus nog in de baarmoeder, een baby of buikbaby genoemd.

Dreumens

Kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar worden "dreumes" genoemd. Tussen de 2 en de 4 praat je meestal over een "peuter".

Peuter

Een peuter is een kind tussen circa één jaar en de instap in de kleuterschool. In Nederland is dat omstreeks 4 jaar, in Vlaanderen vanaf 2 jaar en 6 maanden. Tijdens deze periode leert het kind veel over sociale rollen, maakt grote vorderingen in zijn taalverwerving en ontwikkelt motorische vaardigheden. De meeste kinderen worden zindelijk als ze peuter zijn.

Basisschoolkind

De basisschool is de eerste school voor het kind, waar die de basis van alles krijgt te leren, om na de basisschool veder te stromen naar het vmbo, havo of vwo. de basisschool bestaat uit 3 delen onderbouw groep 1 en 2. middenbouw groep 3, 4 en 5, en de bovenbouw groep 6, 7 en 8.

Onderbouw

Bovenbouw

Puber

De puberteit (of pubescentie) is de periode waarin meisjes en jongens zich tot volwassene ontwikkelen. Ze worden geslachtsrijp en ontwikkelen zich mentaal tot volwassenen. In het algemeen zijn deze veranderingen het meest opvallend tussen tien en achttien jaar. Het woord puberteit is een afgeleide van het Latijnse woord pubertas, wat wil zeggen volwassenheid. Puberen wordt soms als werkwoord gebruikt voor de manier waarop mensen (en dan jongeren in het bijzonder) zich willen afzetten tegen de gevestigde waarden. Jongeren voelen een biologische drang naar zelfstandigheid. Deze drang naar zelfstandigheid uit zich vaak in rebellie tegen het ouderlijke gezag. Deze vorm van rebellie wordt ook wel puberaal gedrag genoemd.