Tervisedendus lasteasutustes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tervisedendus lasteasutustes by Mind Map: Tervisedendus lasteasutustes

1. Allikaloend

2. Kooliõe rollid

2.1. Tervisekontrolli läbiviimine

2.2. Haiguste ennetamine (vaktsineerimine)

2.3. Tervise ja heaolu edendamine

2.4. Vajadusel esmaabi osutamine

2.5. Laste nõustamine ja nendega suhtlemine

2.6. Lapsevanemate ja koolipersonali nõustamine terviseküsimustes

2.7. Probleemide tuvastamine

2.8. Tervislike eluviiside edendamine (Kuningas 2016)

2.9. Sanitaarsete harjumuste ja hügieeni edendamine (Kuningas 2016)

2.10. Alkoholi, suitsetamise ja narkootikumide kahjulikkusest rääkimine ning puberteedist ja suguküpsusest informeerimine (Kuningas 2016)

2.11. Tasakaalustatud toitumise propageerimine (Kuningas 2016)

2.12. Füüsilise aktiivsuse tähtsustamine (Kuningas 2016)

2.13. Tagab esmase hoolitsuse vigastuste ja haiguste korral (Magalnick ja Mazyck 2008)

2.14. Tagab tervisliku koolikeskkonna (Magalnick ja Mazyck 2008)

2.15. Juhib kooli terviseprogramme

3. Kooliõe olulisus

3.1. Üha enam on lapsi, kelle tervislik seisund vajab pidevt jälgimist

3.2. Seos kooliõe olemasolu ja õpitulemuste paranemise vahel.

3.3. Oskavad muuta kooli keskkonda turvalisemaks/juhtida tähelepanu murekohtadele.

3.4. Toetavad õpilaste füüsilist, vaimset, emotsionaalset ja sotsiaalset tervist ning edu õppetöös (American Academy... 2008)

3.5. Õigel ajal avastatud terviseprobleem saab tõhusamat ravi.

4. Lasteaia tervishoiutöötaja rollid

4.1. Jälgib lapse tervist (TAI 2003)

4.2. Informeerib vajadusel vanemaid/arsti (TAI 2003)

4.3. Probleemide tuvastamine

4.4. Esmaabi andmine (Magalnick ja Mazyck 2008)

4.5. Nõustab vanemaid ja pedagooge (TAI 2003)

4.6. Tasakaalustatud toitumise propageerimine (Kuningas 2016).

4.7. Kontaktis perearstiga (TAI 2003)

4.8. Füüsilise aktiivsuse tähtsustamine (Kuningas 2016)

4.9. Sanitaarsete harjumuste ja hügieeni tähtsustamine (Kunungas 2016)

4.10. Juhib lasteaia terviseprogramme

4.11. Tagab turvalise keskkonna (Magalnick ja Mazyck 2008)