ZADATAK 2 -Strukture podataka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZADATAK 2 -Strukture podataka by Mind Map: ZADATAK 2 -Strukture podataka

1. Alati za praćenje aktivnosti U/I jedinica

1.1. HeatMapStudio

1.2. IOGraph

1.3. Moustron

2. Web 2.0 alati

2.1. Google Docs

2.1.1. Bilješke sa laboratorijskih vježbi

2.2. Diigo

2.2.1. Društvene knjižne oznake

2.3. Mindmeister

2.3.1. Mentalna mapa

2.4. Gliffy

2.4.1. Dijagram toka

2.5. ScreenToaster

2.5.1. Vizualizacija programa

2.6. Github

2.6.1. Objava programskog koda

2.7. Dapper

2.7.1. Izrada Rss Feed-a

2.8. iGoogle

2.8.1. Objava Rss Feed-a

3. C++ program

3.1. Main datoteka- Automobili

3.1.1. IZBORNIK

3.1.1.1. Dodaj automobile

3.1.1.2. Ispis automobila (stariji od 2006.god. i koji nisu marke Audi)

3.1.1.3. Ispis svih Audija

3.1.1.4. Izlaz

3.2. Biblioteka zaglavlja- stog polje.h

3.2.1. TopS() PushS() PopS() InitS() IsEmpy()

3.3. Biblioteka zaglavlja- stog pokazivac.h

3.3.1. TopS() PushS() PopS() InitS() IsEmpty()