Universets tidslinje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Universets tidslinje by Mind Map: Universets tidslinje

1. 13,7 milliarder år siden.

1.1. Universet ble til

1.2. Universet utvider seg

1.3. Tid blir til

2. 10⁻³⁴ sekunder senere.

2.1. Universet blir 90 ganger større

3. Etter 3 min.

3.1. Lette kjemikalier blir til

4. 380 000 år.

4.1. Universet er kjølt ned

4.2. Synlig lys kommer

4.3. Første atomene dukker opp

5. 100 millioner år etter BB

5.1. Universet ekspanderer og kjøler seg ned

5.2. Partikler samler seg ved hjelp av gravitasjon

6. 10-200 millioner år etter BB

6.1. De første stjernene blir til

7. KILDER:

7.1. http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Rom-for-barn/Universet/Universets-historie

8. Romfartens historie. (ikke alt)

8.1. 1957

8.1.1. Sputnik 1 blir sendt opp av Sovjet

8.1.2. Hunden Laika

8.2. 1958

8.2.1. Explorer 1, USAs første sattelitt blir sendt opp

8.3. 1959

8.3.1. Luna 1 blir sendt opp for å studere månen (Russland)

8.4. 1961

8.4.1. Sjimpansen Ham og Juri Gagarin

8.5. 1962

8.5.1. John Glenn og "Friendship 7"

8.5.2. "Mars 1" var første romfartøy mot Mars

8.6. 1963

8.6.1. Første kvinnelige romfarer Walentina Tereshkowa

8.7. 1964

8.7.1. Første romferd med flere personer; Voskod 1

8.8. 1965

8.8.1. Første Spacewalker

8.9. 1966

8.9.1. Luna 9 lander på månen

8.10. 1969

8.10.1. Apollo 11

8.10.2. Første mann på månen

8.11. 1971

8.11.1. Saljut 1

8.11.2. Mariner-9 blir første romsonde rundt annen planet, Mars.

8.12. 1975

8.12.1. Russisk og amerikansk samarbeid om rakett.

8.13. 1983

8.13.1. IRAS, første sattelitt som kan ta infrarøde bilder blir sendt opp

8.14. 2003

8.14.1. Kina sender mennesker opp i rommet

8.15. KILDER

8.15.1. http://learnlearn.net/verdensrommet,jorda/Romfartshistorie.htm

9. 10-200 millioner år etter BB

9.1. De første stjernene blir til.

10. ca. 9,1 milliarder år etter BB

10.1. Solsystemet vårt blir til